Hyvän välitystavan ohje on täydentävää sääntelyä, ja kaikki Aluehallintoviraston rekisteriin välitysliikkeiksi rekisteröityneet yritykset noudattavat ohjetta välitysliikelain § 4 ja välityslain § 7 mukaisesti. Ohje päivittyy jatkuvasti, ja kerran vuodessa ohje julkaistaan kokonaisuutena Hyvän välitystavan päivänä.

Voit ladata ohjeen alta tai tutustua ohjeen nettiversioon tällä sivulla. Aiemmat hyvän välitystavan ohjeet vuodesta 2008 lähtien löydät sivun alaosasta.

Välitystoiminnan harjoittaminen

Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (välitysliikelaki) määritellään välitystoiminnan harjoittamisen edellytykset (mm. rekisteröinti, ilmoitukset, vastuuvakuutus, vastaava hoitaja).

Välityspalveluiden markkinointi

Kuluttajille suunnattua välityspalveluiden markkinointia säännellään kuluttajansuojalaissa.

Toimeksiantosopimus

Välityslain 5 §:n mukaan toimeksiantosopimus on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuntaa.

Välitystehtävän hoitaminen

Välityslain 7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Kohteen selvittäminen/välitysliikkeen selonottovelvollisuus

Välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta säädetään välityslaissa.

Kohteen markkinointi

Välitysliikkeen tulee kohdetta markkinoidessaan ilmoittelussa ja esittelyssä kertoa asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiedot.

Ostoneuvotteluvaihe

Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen.

Tarjousmenettely

Välityslain mukaan välitysliikkeen on huolehdittava, että käsirahallisista ostotarjouksista ja ostotarjouksista, joissa sitoudutaan vakiokorvauksen suorittamiseen, laaditaan asiakirja.

Kaupanteko

Välitysliikkeen tulee sopia kaupantekotavasta (sähköinen tai fyysinen) ja -ajankohdasta sekä myyjän että ostajan kanssa.

Aiemmat hyvän välitystavan ohjeet

Päivitykset