Välityslainsäädännössä säädetään, että kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole tarkempia määritelmiä siitä, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten (mm. aluehallintovirastot, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tietosuojavaltuutettu) ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö.

Hyvään välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset. Tämän vuoksi Hyvän välitystavan ohje kuvastaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (jälj. KVKL) lakivaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. Ohjetta sovelletaan kuluttajaan, joka käyttää välitysliikkeen tarjoamia palveluja joko toimeksiantajana tai toimeksiantajan vastapuolena.

Voit ladata ohjeen ja sen päivitykset alta tai tutustua ohjeen verkkoversioon tällä sivulla. Aiemmat hyvän välitystavan ohjeet vuodesta 2008 lähtien löydät sivun alaosan arkistosta.

Tässä ohjeessa käsitellään ainoastaan kiinteistönvälitystoiminnassa noudatettavaa hyvää välitystapaa. KVKL:n lakivaliokunta on lisäksi laatinut erillisen ohjeen vuokravälitystoiminnassa noudatettavasta hyvästä välitystavasta (hyvä vuokravälitystapa). Välitysliikkeen tulee aina toimia asianmukaisesti myös suhteessa kilpailijoihinsa ja tällöin toiminnassaan huomioida kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt. Muut ohjeet ja oppaat löytyvät täältä. Kannattaa lukea myös asiantuntijoidemme blogeja.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry on Hyvän välitystavan ohjeen tuottaja ja tekijänoikeudenhaltija, joka päättää tuotoksen kaupallisesta tai muusta hyödyntämisestä.

Kuuntele Ohje hyvästä välitystavasta 12.9.2023 äänikirjana.

Ajankohtaiset tiedotteet ja blogit