KVKL lakivaliokunta on päivittänyt kauppakirjoissa käytettäviä huoneiston maksuehtokauppojen malliehtoja ja laatinut myös yhden uuden mallin. Mallit koskevat tilanteita, joissa taloyhtiön osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä. Päivitetyt ehdot ovat KVKL:n jäsenistön käytettävissä ja saatavilla ryhmittymäsi oman valiokuntaedustajan kautta. Malliehdot tullaan kääntämään myös ruotsiksi.

Malliehdot on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun välitysliike on mukana kaupan tekemisessä osana myyntitoimeksiantoa eli niitä ei tule käyttää sellaisenaan silloin, kun asiakkaalle tarjotaan pelkkää kauppakirjan laatimispalvelua. Lakivaliokunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota ehtoihin liittyviin ohjeistuksiin. Ehtojen käyttämisessä on ylipäänsä oltava tarkkana ja ajatus mukana.