Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on perustettu 2008 edistämään parempaa asiakaspalvelua ja kiinteistönvälitysalan osaamista. Keskeisiä asioita ovat yhä vaikuttaminen alan koulutukseen, lainsäädäntöön sekä tutkimukseen.

Liiton tavoitteena on pitää yllä alan toimintaedellytyksiä sääntelyn, teknologian ja toimintaympäristön muutoksissa. Käytännössä vaikutamme sääntelyä kehittämällä, osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä alaa koskevien lausuntojen valmisteluun sekä tuottamalla markkinatietoa alan kehityksestä.

Liiton tehtäviin kuuluu kiinteistönvälitysalan koulutuksen ja lainsäädännön kehittäminen. Vastaamme Hyvän välitystavan ohjeesta, joka on jokaisen vastuullisen välittäjän ohjeistus.  Aloitteestamme välityslainsäädäntö muutettiin vuonna 2016 siten, että jokaisessa välitysyrityksen toimipisteessä vähintään puolella tulee olla laillistetun kiinteistönvälittäjän LKV-pätevyys. Järjestämme ajankohtaisia tietoiskuja ja koulutamme kiinteistönvälitysalan ammattilaisia ja alalle tulevia uusia osaajia.

Liiton omistama KVKL Hintaseurantapalvelu on kiinteistönvälittäjille tarkoitettu tietopalvelu kohteen hinnan arvioinnin tueksi. KVKL Hintaseurantapalvelun asiakkaita ovat myös rakennusliikkeet, rahoituslaitokset ja yliopistot. Palvelu kattaa suomalaisten kiinteistönvälittäjien tekemät kaupat vuodesta 1999 lähtien, ja se on kattavin tietopankki Suomessa tehdyistä asuntokaupoista. KVKL Hintaseurantapalvelun dataa käyttää mm Tilastokeskus ja sitä käytetään myös tietolähteenä useissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto edustaa alan suurimpana etujärjestönä lähes 3 500 ammattilaista. Liiton jäseninä ovat Huoneistokeskus (osana konserni Retta Group Oy:tä), Aktia Kiinteistönvälitys Oy, Kiinteistömaailma Oy, OP Koti, RE/MAX Suomi, Sp-Koti ja Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry.