Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on perustettu 2008 edistämään parempaa asiakaspalvelua ja kiinteistönvälitysalan osaamista. Keskeisiä asioita ovat yhä vaikuttaminen alan koulutukseen, lainsäädäntöön sekä tutkimukseen.

Liiton tavoitteena on pitää yllä alan toimintaedellytyksiä sääntelyn, teknologian ja toimintaympäristön muutoksissa. Käytännössä vaikuttaminen tapahtuu sääntelyä kehittämällä, osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, alaa koskevien lausuntojen valmistelussa sekä riippumattoman markkinatiedon tuottamisella.

Liiton tehtäviin kuuluu kiinteistönvälitysalan koulutuksen ja lainsäädännön kehittäminen. Liiton aloitteesta välityslainsäädäntö muutettiin vuonna 2016 siten, että jokaisessa välitysyrityksen toimipisteessä vähintään puolella tulee olla laillistetun kiinteistönvälittäjän LKV-pätevyys. Liitto myös järjestää ajankohtaisia tietoiskuja ja LKV-valmennuskursseja. Liitto vastaa Hyvän välitystavan ohjeesta, joka on jokaisen vastuullisen välittäjän ohjeistus. 

Liiton KVKL Hintaseurantapalvelu on kiinteistönvälittäjille tarkoitettu tietopalvelu kohteen hinnan arvioinnin tueksi. KVKL Hintaseurantapalvelun asiakkaita ovat myös rakennusliikkeet, rahoituslaitokset ja yliopistot. Palvelu kattaa suomalaisten kiinteistönvälittäjien tekemät kaupat vuodesta 1999 lähtien ja se on kattavin tietopankki Suomessa tehdyistä asuntokaupoista. KVKL Hintaseurantapalvelun dataa käyttää mm Tilastokeskus ja sitä käytetään myös tietolähteenä useissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto edustaa alan suurimpana etujärjestönä lähes 3 500 ammattilaista. Liiton jäseninä ovat Retta Group Oy, Aktia Kiinteistönvälitys Oy, Kiinteistömaailma Oy, OP Koti, RE/MAX Suomi, Sp-Koti ja Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry.

Videolla Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
– Kuka voi ryhtyä kiinteistönvälittäjäksi
– Millaisia vaihtoehtoja kouluttautumiselle ja uralla etenemiselle on
– Mistä kuluttaja voi tietää kuka on pätevöitynyt välittäjä
– Kuinka paljon Suomessa on välittäjiä ja välitysliikkeitä
– Millaiset ovat alan työllisyysnäkymät
– Millainen on hyvä välittäjä ja kenelle välitystyö sopii
– Mitä aloittelevan välittäjän tulisi huomioida tehdessään työsopimusta
– Mikä on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton rooli ja tehtävä