Kiinteistövälitysalan Keskusliiton tietoon on tullut tapauksia, joissa ostajan pankki ei ole suostunut maksamaan välityspalkkiota kauppahinnan päältä kaupantekotilaisuudessa silloin kun kauppa tehdään ostajan pankissa ja myyjä ja ostaja ovat eri pankin asiakkaita. Perusteena pankki on vedonnut mm. rahanpesusääntelyyn. Käytäntö on vaihdellut jonkin verran pankkikohtaisesti ja jopa pankkitoimihenkilöittäin tai sen mukaan, mikä välitysliike on kyseessä.

Ongelmaa ei synny, jos ostaja on ennen kauppaa maksanut tarjouksen vakuudeksi käsirahan, koska tällöin palkkio voidaan kuitata siitä (kunhan tästä on sovittu toimeksiantosopimuksessa). Lisäksi on mahdollista, että myyjä voi maksaa palkkion kaupantekotilaisuudessa suoraan omasta verkkopankistaan. Palkkion maksamisen ei pitäisi olla ongelma myöskään silloin, jos kauppa tehdäänkin myyjän pankissa.

Keskusliitto on ryhtynyt selvittämään asiaa. Alan toiveena on, että palkkio maksetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti aina kaupantekotilaisuudessa riippumatta muun muassa siitä, kumman osapuolen pankissa kauppa tehdään.

Hyvän välitystavan ohjeeseen (julk. 1.10.2021) on tällaisten tilanteiden varalle lisätty ohjeistusta välityspalkkion saannin varmistamiseksi. Jos kauppa tehdään ostajan pankissa eikä myyjä (eli välityspalkkion maksaja) ole ko. pankin asiakas, tulee välittäjän ennen kaupantekoa varmistaa ostajan pankilta, voidaanko välityspalkkio maksaa kaupanteossa. Mikäli ostajan pankki ei maksa välityspalkkiota kaupanteossa, on välitysliikkeen syytä sopia myyjän kanssa siitä, että myyjän pankki suorittaa välityspalkkion välitysliikkeelle välittömästi kauppahinnan saavuttua myyjän pankkiin.