Noora Melavirta Hyvän välitystavan lähettiläs
Kuvassa Noora Melavirta, Hyvän välitystavan lähettiläs 2021–2022.

Mikäli ostajalta on saatu ostotarjous sähköisessä muodossa ja ostajan henkilötunnus näkyy järjestelmän luomassa lomakkeessa automaattisesti, tulee henkilötunnus poistaa tai peittää ennen kuin tarjous välitetään eteenpäin myyjälle. Silloin kun ostotarjous otetaan paperiselle tarjouslomakkeelle ensimmäisen kerran, tulee siihen aina merkitä ostajan muiden tietojen lisäksi myös ostajan henkilötunnus, mikäli henkilötunnusta ei saada muulla tavoin esim. kopio passista. Ostajan henkilötunnus tulee kuitenkin peittää ennen tarjouksen välittämistä myyjälle.

Mikäli tarjous saadaan muussa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa (esim. sähköpostitse) ja tarjouksessa on ostajan henkilötunnus, tulee se poistaa tai peittää ennen tarjouksen välittämistä myyjälle.