Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto edistää ja kehittää kiinteistönvälitysalan tutkimusta ja koulutusta sekä alan eettistä ja juridista sääntelyä. KVKL Hintaseurantapalvelu on liiton omistama ja ylläpitämä tietovaranto, josta löytyy toteutuneiden asunto- ja kiinteistökauppojen hinta- ja laatutiedot vuodesta 1999 lähtien. Tiedot kerätään palvelussa mukana olevilta suomalaisilta kiinteistönvälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä.

Tutkimukset & opinnäytetyöt

KVKL Hintaseurantapalvelun tietoa hyödyntävät tutkimuskäytössä mm. yliopistot, tutkijat ja tutkimuslaitokset. Opiskelijoiden on mahdollista hyödyntää dataa opinnäytetöissä, joiden aihe on merkityksellinen kiinteistönvälitysalan tai asuntomarkkinoiden kannalta. Valmistuneisiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin pääset tutustumaan yllä olevasta linkistä.

Selvitykset asunto- ja kiinteistökauppariidoista

Selvitys asuntokauppariidoista, joissa välittäjä mukana

Kuluttajaoikeusjuristi Tuula Sario selvitti vuonna 2020 Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimeksiannosta asuntokauppariitoja. Selvityksessä käytiin läpi yli kuusisataa tuomioistuimen ulkopuolella vuosina 2016 – 2019 ratkaistua kuluttajariitaa, joista lopulliseen analyysiin päätyi 344. Tutustu tutkimukseen tästä linkistä.

Selvitys kuluttajien välisistä kiinteistö- ja asuntokauppariidoista

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto teetti kesällä 2021 kuluttajaoikeusjuristi Tuula Sariolla jatkoselvityksen kuluttajariitalautakunnan käsittelemistä kuluttajien välisistä riidoista asunto- ja kiinteistökaupoissa, joissa kiinteistönvälittäjää ei ollut mukana. Uuden selvityksen kohteena oli noin 400 riitatapausta, joista kuluttajariitalautakunta on antanut ratkaisun vuosien 2017-2020 aikana. Tutustu selvitykseen tästä linkistä.

Kiinteistönvälittäjien ammattikuvatutkimus

Kiinteistönvälittäjien ammatinkuvaa on tutkittu vuodesta 2009 saakka. Tutkimukset ovat toteutettu yhteistyössä Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinkon kanssa. Tutustu tutkimuksiin alla olevien linkkien kautta.