Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tavoitteena on pitää yllä alan toimintaedellytyksiä sääntelyn, teknologian ja toimintaympäristön muutoksissa. Käytännössä vaikuttaminen tapahtuu sääntelyä kehittämällä, kouluttamalla alalla toimivia, osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, alaa koskevien lausuntojen valmistelussa sekä riippumattoman markkinatiedon tuottamisella.

Visiomme

Olemme asiantuntevan ja luotettavan kiinteistönvälityksen tärkein edistäjä Suomessa

Arvolupauksemme

Autamme kiinteistönvälitysalalla toimivia jatkuvasti kehittämään osaamistaan ja kasvattamaan arvostustaan

Työmme painopistealueita ovat:

  • Laki- ja lausuntovaliokunnan toimiminen alan johtavana regulaation ja Hyvän välitystavan kehittäjänä
  • Koulutus- ja valmennustarjonnan kehittäminen toimintaympäristön ja ohjeistusten muuttumisen mukaan
  • Edunvalvonnan avulla alan toimintaedellytysten kehittäminen asiantuntijapalvelun arvon kasvu huomioiden
  • KVKL Hintaseurantapalvelun tietovarannon ylläpito vastaamaan alan vaatimuksia

Kiinteistönvälitysalan data

Liiton tehtävä on varmistaa, että hyvää välitystapaa työssään kunnioittavat välitysammattilaiset saisivat työssään käyttöönsä ammattivälineet ja toimintakentällä toimivilla ammattilaisilla olisi käytettävissä asiakaspalvelua ammattimaisesti hoitaessaan myös kunnollinen tilastotieto. KVKL Hintaseurantapalvelu on uniikki datavaranto, jota kasvatetaan ja kehitetään jatkuvasti tässä tarkoituksessa.

Liiton visio datan käytöstä

  • KVKL Hintaseurantapalvelu on alan laajin ja tasokkain data ja kiinteistönvälittäjien uniikki datavaranto
  • KVKL Hintaseurantapalvelu säilyy alan omassa hallinnassa
  • KVKL Hintaseurantapalvelu on laadukas brändi, joka tunnetaan ja jota arvostetaan
  • Kiinteistönvälittäjän rooli on vahva tulevaisuudessakin datan ja muun tiedon tulkitsijana 
  • Automaatio ja tekoäly eivät pienennä välittäjän roolia, vaan data tukee välittäjän työtä ja osaamista