Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toimii aktiivisesti alan verkostoissa mm. koulutusyhteistyön, lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi sekä turvallisten rajojen ylittävien kauppojen mahdollistamiseksi.

Yhteistyötahomme kotimaassa

Kiinteistö- ja rakentamisealan KIRA-foorumin logo

Olemme mukana KIRA-foorumissa, johon kuuluu 15 kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä. Yhteisö kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kiinteistönvälitys on pääasiassa kansallisten rajojen sisällä toimiva ala, vaikka asuntoja, kiinteistöjä ja vapaa-ajan kohteita ostetaan yhä enemmän myös ulkomailta. Alan toimijoiden yhteistyöllä vahvistetaan parhaiden käytäntöjen leviämistä ja ammattiosaamista. Asumisen muutokset, ikääntymisen ja maahanmuuton vaikutukset, alustatalouden ilmiöt sekä ilmastonmuutos ovat yhteisiä asioita, joita toimijat kohtaavat maasta riippumatta.

Alaa koskeva EU-sääntely heijastuu esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen tai finanssialan toimintaedellytyksiin. Yhteinen ymmärrys ja oikea-aikainen reagointi antaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin.

  • Pohjoismaisen yhteistyöelimen NEU:n eli Nordiska Egendomsmäklare Unionenin puheenjohtajuus on kiertävä. Suomi on viimeksi ollut puheenjohtaja vuosina 2019–2020. Markkina- ja sääntelyvertailun ohella pohjoismainen yhteistyö keskittyy koulutuksen kehittämiseen.
  • Liitolla on kiinteät suhteet National Realtors’ Associationiin NARiin, jonka kotipaikka on Yhdysvallat. NAR on kansainvälinen välittäjien organisaatio, jolla on yli 1,4 miljoonaa jäsentä, pääasiassa USA:ssa. NAR on merkittävä edunvalvonta- ja tutkimusorganisaatio kotimaassaan. NAR tukee kiinteistö- ja rakennusalan REACH UK yrityskiihdyttämöä, jonka tehtävä on nostaa esiin uusia ratkaisuja ja vahvistaa alaa lähellä olevein startupien toimintaa vuotuisissa ohjelmissaan.
  • Lisäksi liitto vaihtaa näkemyksiä Viron välittäjäliiton Eesti Kinnisvarafirmade Liit EKFL:n kanssa.