Liitto julkaisee neljännesvuosittain ja vuosittain asuntomarkkinakatsauksia, joissa tarkastellaan kiinteistönvälittäjien ja rakennusliikkeiden kautta myytyjen kohteiden myyntimääriä, myyntiaikoja sekä hintakehitystä koko maan tasolla sekä alueellisella jaottelulla. 

Katsaukset perustuvat KVKL Hintaseurantapalvelun tilastoaineistoon. Tutustu myös tarkempaan kuvaukseen KVKL Hintaseurantapalvelun tilastoaineistosta.

Huom! KVKL:n julkaisemiin tilastoihin ja markkinakatsauksiin viitatessa tulee lähde ilmoittaa seuraavasti:

  • KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, pp.vv.vvvv (tilaston tai katsauksen päiväys)
  • Taulukkoa tai kuviota lainatessa niiden tulee näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten edellä.

Kvartaaliraportit 

Vuosineljänneksittäin tehtävistä katsauksista seurataan lyhyemmän aikavälin markkinakehitystä huomioiden vuosittain toistuvia ajankohdalle tyypillisiä ilmiöitä, kuten esimerkiksi vapaa-ajanasuntojen kauppaa.

Asuntomarkkinakatsaus 2022 Q3

Asuntomarkkinakatsaus 2022 Q2

Asuntomarkkinakatsaus 2022 Q1

Asuntomarkkinakatsaus 2021 Q3

Asuntomarkkinakatsaus 2021 Q2

Asuntomarkkinakatsaus 2021 Q1 

Vuosiraportit 

Vuosiraportti julkaistaan tammikuussa ja se sisältää tärkeimmät asuntomarkkinoiden kehitykseen liittyvät tunnusluvut ja ilmiöt edeltävältä vuodelta. 

Asuntomarkkinakatsaus 2021 

Asuntomarkkinakatsaus 2020 

Asuntomarkkinakatsaus 2019 

Asuntomarkkinakatsaus 2018

Kaikki julkaistut asuntomarkkinakatsaukset löydät täältä.