Kuluttajien neuvonnasta löytyy tietoa täältä.

Välitysliikkeiden valvonta ja aluehallintoviraston antamia päätöksiä

Välitysliikkeiden toimintaa valvoo Aluehallintovirasto (AVI). AVI mm. käsittelee liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia ja tekee valvontakäyntejä liikkeisiin.

Lyhennelmiä AVIn päätöksistä, jotka liittyvät muun muassa kiinteistönvälitysliikkeiden rekisteröintiin ja valvontaan, voit katsoa täältä.

Oikeuskäytäntöä

Olemme koonneet kiinteistönvälitysalaa ja kiinteistönvälittäjiä koskevaa oikeuskäytäntöä, korkeimman oikeuden ja hovioikeuden päätöksiä, joista voit lukea tarkemmin tämän linkin kautta.

Kuluttajariitalautakunnan antamia päätöksiä

Tutustu lyhennelmiin kuluttajariitalautakunnan antamista päätöksistä, joissa osapuolena on välitysliike, tämän linkin kautta.