Hyvän välitystavan ohjeen kohta 2 käsittelee välityspalveluiden markkinointia. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta haluaa muistuttaa erityisesti ”Ostotarjous hyväksytty” -merkinnän hyvän välitystavan mukaisesta käyttämisestä referenssimarkkinoinnissa.

Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti kohteiden ilmoittaminen myyty- tai varattu-merkinnöillä ei ole hyvän välitystavan mukaista. Merkitystä ei ole sillä, mitä markkinointikanavaa käytetään. Näin ollen myyty- tai varattu-merkintöjen käyttämistä myöskään sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook) ei voida pitää hyvän välitystavan mukaisena. Tilanteita, joissa myyty- ja varattu-merkintöjen käyttäminen ilmoittelussa on kiellettyä tai poikkeuksellisesti sallittua, on avattu enemmän Hyvän välitystavan ohjeessa kohdassa 2.4.1.

Toimintaansa markkinoidessaan voi välitysliike Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti kertoa jo myydyistä kohteistaan (referenssimarkkinointi). Liike voi luetteloida myydyt kohteet tai se voi laittaa ilmoitukseen vain myydyn/myytyjä kohteita, jolloin ilmoituksesta tulee selkeästi ilmetä, että kohde/kohteet on jo myyty. Edellä tarkoitettu ilmoittelu vaatii kirjalliset (esim. sähköpostitse) suostumukset sekä ostajalta että myyjältä. Myytävänä olevat ja jo myydyt kohteet tulee pitää markkinoinnissa erillään.

Hyvän välitystavan mukaista ei kuitenkaan ole markkinoida toimintaansa kertomalla/ilmoittamalla kohteista, joissa on vasta ostotarjous hyväksytty (käyttämällä esim. ostotarjous hyväksytty – merkintää), mutta kohdetta ei ole vielä myyty. Välitysliike voi referenssimarkkinoinnissaan kertoa ainoastaan jo myymistään kohteista.