Hyvä välitystapa edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää. Vastuuntuntoinen välittäjä tuntee Hyvän välitystavan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Kuluttajalle asiointi Hyvää välitystapaa noudattavan välittäjän kanssa tuo turvallisuutta ja luotettavuutta.

Välityslainsäädännön mukaan kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan.  Hyvän välitystavan ohje kuvastaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry on Hyvän välitystavan ohjeen tuottaja ja tekijänoikeudenhaltija, joka päättää tuotoksen kaupallisesta tai muusta hyödyntämisestä.