Kyse on tilanteista, joissa ostotarjouksen tekijä tekee tarjouksen ehdollisena (lähtökohdin oman asunnon myyntiehtoisena) ja myyjä hyväksyy sen ehdollisena eli pidättää itsellään oikeuden jatkaa kohteen markkinointia ja myyntiä sekä hyväksyä muita ostotarjouksia.

Myyjän ehdollinen tarjouksen hyväksyntä on ehdollinen vastatarjous ostotarjouksen tehneelle, joka voi sen puolestaan hyväksyä tai hylätä. Siten ostotarjouksen tekijän tulee vielä kirjallisesti tai sähköisesti hyväksyä myyjän tekemä vastatarjous eli myyjän ehdollinen hyväksyntä, jotta osapuolten välille syntyy sitova sopimus. Myyjän ehdollista hyväksyntää koskevan ehdon muotoiluun on syytä kiinnittää erityistä huomiota. KVKL lakivaliokunta on laatinut välitysliikkeiden käyttöön malliehdon myyjän ehdollisesta hyväksynnästä. Malliehto on KVKL:n jäsenistön käytettävissä ja saatavilla ryhmittymäsi oman valiokuntaedustajan kautta.

Aluehallintovirasto ei näe estettä myöskään sille, että jo tarjouksen tekijän oman asunnon myyntiehtoiseen tarjoukseen sisällytetään suoraan ehto siitä, että myyjä pidättää oikeuden jatkaa kohteen markkinointia ja myyntiä sekä hyväksyä muita ostotarjouksia. Kun ehto myyjän ehdollisesta hyväksynnästä sisällytetään valmiiksi tarjouksen tekijän tekemään tarjoukseen, tarvetta myyjän tekemälle vastatarjoukselle ei siis näissä tilanteissa ole (mikäli saatu tarjous vastaa muiltakin osin myyjän toivomuksia ja se voidaan hyväksyä). Ehto kohteen markkinoinnin ja myynnin jatkamisesta voidaan kirjata ostotarjoukseen tapauskohtaisesti eikä sen tule olla vakioehto aina, kun ostotarjouksen tekijä asettaa ostotarjouksessa kaupan edellytykseksi oman asunnon myynnin. Menettelyä on syytä käyttää vain silloin, kun toimeksiantaja sitä edellyttää ja ostajaehdokas on valmis tämän sisältöisen ehdon tarjoukseensa sisällyttämään.

KVKL lakivaliokunta korostaa välitysliikkeen tiedonantovelvollisuutta sekä ostotarjouksen tekijälle että myyjälle. Välitysliikkeen tulee selkeästi selvittää erityisesti ostotarjouksen tekijälle, mitä ehdollinen hyväksyntä konkreettisesti tarkoittaa. Hyvän välitystavan ohjeen mukaan välitysliikkeen on kyettävä näyttämään dokumentoidusti, että se on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.