Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupan ammattilainen, joka tuo turvaa asuntokauppaan ja suojaa kuluttajaa. Kiinteistönvälittäjän on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja Hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Kiinteistönvälittäjää sitoo laaja selonotto- ja tiedonantovelvollisuus.

Asunto- ja kiinteistökaupassa kiinteistönvälittäjän palveluihin kuuluvat esimerkiksi:

 • kohteen hinnan arviointi
 • toimeksiantosopimuksen tekeminen ammattitaitoisesti
 • kohteen selvittäminen
 • myyjän neuvonta ja opastaminen asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvistä asioista
 • kohteen markkinointi
 • kohteen esittely
 • tiedonanto ostajaehdokkaalle kohteesta ja asunto- tai kiinteistökaupasta
 • tarjouksista ja kauppaneuvotteluista huolehtiminen
 • kaupanteosta ja kauppakirjan laatimisesta huolehtiminen

Kiinteistönvälittäjä varmistaa sujuvamman myyntiprosessin ja että kodinvaihdossa toimitaan lainsäädännön mukaisesti.

Toimialan avainluvut vuonna 2020

 • Välittäjäkaupan arvo vanhojen asuntojen osalta oli 12,3 miljardia euroa
 • Kiinteistönvälittäjät myivät lähes 64 000 vanhaa asuntoa
 •  Asuntokaupan volyymi kasvoi 1,7 %
 •  Alalla toimi 1 615 yritystä vuoden 2020 lopussa
 •  Jäsenryhmittymissämme on 3 500 aktiivisesti välitystyötä tekeviä henkilöitä
 • Jäsentemme yhteenlaskettu liikevaihto on n. 400 miljoonaa euroa