Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunnan laatimia mallilomakkeita ja malliehtoja voi tiedustella omalta liiton lakivaliokunnan edustajalta.

Mallilomakkeet

KVKL:n lakivaliokunta on laatinut välitysalalle yhtenäiset kiinteistönvälityksessä käytettävät mallilomakkeet, jotka ovat myös kuluttaja-asiamiehen hyväksymät. Mallit on laadittu seuraavista lomakkeista:

 • Asunto-osakkeen toimeksiantosopimus
 • Toimeksiantosopimus, kiinteistö / vuokraoikeus rakennuksineen
 • Asunto-osakkeen selostusliite
 • Selostusliite, kiinteistö / vuokraoikeus rakennuksineen
 • Asunto-osakkeen tarkistuslista
 • Tarkistuslista, kiinteistö / vuokraoikeus rakennuksineen
 • Asunto-osakkeen ostotarjous
 • Kiinteistön ostotarjous
 • Ostotarjous, vuokraoikeus rakennuksineen
 • Esisopimus kiinteistön kaupasta
 • Ostotoimeksiantosopimus (huoneisto/kiinteistö)

Lisäksi saatavilla on peruuttamisohje- ja lomake (koti- ja etämyyntitilanteet), panttausselvitys ja valtuutus sekä mallit rahanpesulain velvoitteisiin liittyen.

Maksuehtokauppojen malliehdot

KVKL:n lakivaliokunta on laatinut asunto-osakkeen ja kiinteistön maksuehtokauppojen malliehdot.

Ohjeistusta maksuehtokauppoihin liittyvästä menettelystä löytyy myös Hyvän välitystavan ohjeesta.

Asunto-osakkeen kauppakirjan lausekkeet – yhtiön osakeluettelo huoneistotietojärjestelmässä

KVKL:n lakivaliokunta on laatinut kauppakirjan mallilausekkeet myös tilanteisiin, joissa yhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, mutta omistus osoitetaan edelleen paperisella osakekirjalla sekä tilanteisiin, joissa osakkeiden omistus osoitetaan sähköisellä omistajamerkinnällä.

Ohjeistusta huoneistotietojärjestelmään liittyvästä menettelystä löytyy myös Hyvän välitystavan ohjeesta.

Liite ostotarjouslomakkeeseen ja mallilauseke kauppakirjaan koronavirukseen liittyen

Lakivaliokunta on laatinut liitteen ostotarjouslomakkeeseen ja mallilausekkeen kauppakirjaan pandemiaan liittyen. Liitettä ja lauseketta voi edelleen käyttää tapauskohtaisesti ja ne ovat tarpeen tapauksissa, joissa kaupan kohteen hallinnan luovutus viivästyy tai kaupantekoa ei pystytä järjestämään koronasta johtuen.