”Idea äänikirjasta tuli suoraan väittäjiltä: moni on tätä meiltä jo toivonut ja pyytänyt. Ohje hyvästä välitystavasta on aivan keskeinen peruskivi välittäjän ammattitaidon kannalta, ja siksi haluamme panostaa sen entistä parempaan käytettävyyteen, kertoo viestintästrategi Anna Haikarainen KVKL:sta.

Äänikirjan tuotannosta vastasi Suomen Podcastmedia, ja sen lukijana toimi ääninäyttelijä Maria Jyrkäs.

”Ammattilainen takaa, että äänikirja kuulostaa hyvältä ja sitä jaksaa kuunnella pidempäänkin”, Haikarainen tuo esiin.

Hyvän välitystavan ohjeen äänikirja on hyvin helppokäyttöinen. Se on jaoteltu ohjeen pdf-version tavoin lukuihin, ja jokainen luku on omana tiedostonaan. Lisäksi äänikirjassa on aikakoodit (eli ns. timestampit) helpon kuuntelun mahdollistamiseksi. Löydettävyyden parantamiseksi on kaikkiin lukuihin merkitty avainsanoja verkon hakukoneita varten.

”Uusinta ohjetta on nyt helppo kuunnella ja opiskella esimerkiksi autolla ajaessa työpäivän aikana tai ulkona lenkillä. Uskomme, että äänikirja helpottaa tärkeän tiedon omaksumista välittäjien liikkuvaisessa arjessa”, Haikarainen iloitsee.

Äänikirja ilmestyy jatkossa vuosittain

KVKL lakivaliokunta julkaisee vuosittain uuden päivitetyn pdf-version Hyvän välitystavan ohjeesta. Uusin versio on tarkoitus julkaista myös jatkossa äänikirjan muodossa.

Lain mukaan kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö.

Hyvän välitystavan ohje kuvastaa KVKL lakivaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. Tätä ohjetta sovelletaan kuluttajaan, joka käyttää välitysliikkeen tarjoamia palveluja joko toimeksiantajana tai toimeksiantajan vastapuolena.

Lisätietoja:

Anna Haikarainen
anna.haikarainen@kiinteistonvalitysala.fi
p. 040 7171 032