Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto omistaa ja hallinnoi alan johtavaa asuntokaupan tilastoa KVKL Hintaseurantapalvelua. Liiton tavoite on edistää asuntokaupan avoimuutta, luottamusta välitysammattilaisia kohtaan sekä tukea hyvää välitystapaa kunnioittavien välittäjien työtä keräämällä tietoa välitysammattilaisten käyttöön.

KVKL Hintaseurantapalvelu on yksityinen tietovaranto, joka on tarkoitettu kiinteistönvälitys- ja rakennusalalla toimivien yritysten työkaluksi kauppahintojen vertailuun, sekä arvioiden ja neuvotteluiden tueksi. Palvelu kattaa suomalaisten kiinteistönvälittäjien tekemät kaupat vuodesta 1999 lähtien, ja palvelussa on mukana myös merkittävä määrä rakennusliikkeitä. KVKL Hintaseurantapalvelun käyttöä varten tarvitset aina sopimuksen liiton kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

KVKL Hintaseurantapalvelu on suunnattu ensisijaisesti kiinteistönvälitysalan yrityksille sekä uusia asuntoja rakentavien yritysten käyttöön:

  1. Välitysliikkeet, jotka on rekisteröity AVI:n välitysliikerekisteriin. Käyttö ei edellytä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tai sen jäsenryhmittymien jäsenyyttä.
  2. Rakennusliikkeet, jotka rakentavat tai rakennuttavat uusia tai peruskorjaavat vanhoja kiinteistöjä.
  3. Tarjoamme palvelua rajatusti ammattikäyttöön myös vuokrayhtiöille ja rahastoille sekä kiinteistöalan neuvonantoa tekeville yrityksille.

Hinnasto

Välitysliikkeet ja rakennusliikkeet, jotka toimittavat palveluun tiedot toteutuneista kaupoista 45€/kk/toimipiste.

Vuokrayhtiöt, rahastot ja kiinteistöalan neuvonantoa tekevät yritykset 295€/kk (sis. 3 toimipistettä) + 45€/kk/toimipiste.

KVKL Raporttipalvelun pilotti kutsuu uusia käyttäjiä

KVKL:n palvelutarjonta laajenee tänä vuonna, kun KVKL Hintaseurantapalvelusta (KVKL HSP) tehty uusi palvelukategoria KVKL Raporttipalvelu avataan uusille käyttäjäryhmille. Nykyisille KVKL HSP -asiakkaille sama palvelunäkymä sisältyy jatkossakin palvelutilaukseen. Kevään aikana tehdyt kehitystoimenpiteet hyödyttävät myös nykyisiä asiakkaita. Tuomalla KVKL:n palvelut uusien kohderyhmien saataville, saavat myös nykyiset KVKL HSP:n käyttäjät jatkossa luotettavampaa ja laadukkaampaa hintaseurantatietoa käyttöönsä laajemman kauppahintatietokannan kattavuuden kautta.

Maksuton KVKL Raporttipalvelu tarjoaa uusille käyttäjille asuntokaupan trenditietoa näiden liiketoiminnan lähialueelta ja mahdollistaa myös kauppahintatietojen tallentamista KVKL kauppahintatietokantaan ilman maksullista KVKL HSP -sopimusta. Palvelu on erityisesti suunnattu alueellisille, pienille tai vähäistä kiinteistönvälityskauppaa tai asuntokauppaa harjoittaville toimistoille ja yrityksille, joille valtakunnalliselle KVKL HSP:n hakukokonaisuudelle ei ole päivittäistä tarvetta. KVKL Raporttipalvelussa voi tutkia yhteenvetoraportin muodossa lähialueiden kauppojen lukumäärät ja myyntiajat päivissä, sekä keskineliöhinnat ja velattomat keskihinnat valituilla aikavälillä. KVKL HSP -asiakkaille on tarjolla yhteenvetoraportin lisäksi myös koosteraportti.

Hae mukaan pilottiin tästä.

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Ian Nordman, ian.nordman@kiinteistonvalitysala.fi

Näin otat palvelun käyttöön

Rekisteröi yritys KVKL Hintaseurantapalveluun, ja luo samalla pääkäyttäjän käyttäjätunnus.

Asiakaspalvelu tarkistaa yrityksen tiedot, jonka jälkeen yrityksen tili ja käyttäjätunnus aktivoidaan. Asiakaspalvelu vahvistaa pääkäyttäjälle aktivoinnin sähköpostitse.
Kun pääkäyttäjän tunnukset on aktivoitu, tulee pääkäyttäjän lisätä yrityksen kaikki toimipisteet palveluun laskutusta varten, ja luoda käyttäjätunnukset yrityksen työntekijöille.

Ilmoita asiakaspalveluun käyttämäsi välitysjärjestelmä tai aineistonsiirtotapa. Palvelun käyttö edellyttää kauppatietojen toimittamista kuun 10. päivään mennessä joko aineistosiirrolla tai syöttämällä tiedot Hintaseurantapalvelussa olevan lomakkeen kautta.

Kauppatiedot ja tietojen syöttäminen

Kaupat tulevat näkyviin palvelussa pääsääntöisesti heti niiden syöttämisen tai siirtämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Pyydämme raportoimaan asiakaspalveluun, jos tilastoissa havaitaan selkeitä puutteita tai kohdetiedoissa on virheitä.

KVKL Hintaseurantapalvelun vinkkilaari

Katso tästä hyödyllisiä käytännön vinkkejä Hintaseurantapalvelun käyttöön.

Brändin käyttö ja aineistoon viittaaminen

KVKL Hintaseurantapalvelun käyttö vaatii voimassa olevan asiakassopimuksen, jossa määritellään oikeudet ja velvollisuudet liittyen Hintaseurantapalvelun ja tietokannan käyttöön. Kauppatietoja hyödynnettäessä on aina ilmoitettava lähde brändi- ja viittausohjeen mukaisesti.