Päivitetty versio KVKL:n lakivaliokunnan laatimasta ns. rahanpesuohjeesta on julkaistu (Kiinteistönvälitysalan yleisohje asiakkaan tuntemiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja pakotteiden noudattamiseksi). Ohjeesta on pyritty tekemään välitysliikkeille mahdollisimman käytännönläheinen opas rahanpesulain asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin liittyen. Tekstin oheen myös lisätty useimmin kysyttyjä kysymyksiä aihealueen mukaan. Päivityksessä on huomioitu lainsäädäntöön tulleet muutokset (viim. voimaan 1.3.2024). Ohje on ladattavissa verkkosivuiltamme. Ruotsinkielinen käännös julkaistaan lähipäivinä.

Nyt laadittu ohje on alan yleisohje. Lakivaliokunta muistuttaa, että jokaisen välitysliikkeen on mm. laadittava kirjallinen riskiarvio omasta toiminnastaan sekä sisäiset toimintaohjeet.

Lakivaliokunta korostaa, että epäilyttävissä tilanteissa välitysliikkeellä on velvollisuus tehdä viipymättä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Välitysliikkeen ei tarvitse itse selvittää, onko kyse rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta, vaan pelkkä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta riittää.

Myös valvova viranomainen eli Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaissut lähiaikoina päivityksiä ohjeeseensa. AVI on lisäksi tehnyt aiheesta koulutusvideoita. AVI:n materiaalit ovat saatavilla täältä.