Murtovaaralla on usean vuosikymmenen kokemus välitysalalta, sen johtotehtävistä ja luottamustoimista, mikä luo hyvän pohjan olla mukana KVKL:n toiminnan ytimessä.

”Välitysalan koulutus ja juridiikka on lähellä sydäntäni – olen ollut mukana muun muassa luomassa alan ammattitutkintoa”, hän kertoo.

”Koulutukseltani olen arkkitehti, mikä antaa hyvän lisämausteen lakivaliokunnan kokoonpanoon myös siltä osin, kun käsitellään seikkoja, jotka liittyvät asuntosuunnitteluun ja maankäyttöön. Tuon lisäksi mukanani käytännönläheistä ymmärrystä välittäjien arjesta sekä lainsäädännön päivittäisestä soveltamisesta.”

Lakivaliokunta kokoontuu tänä vuonna tiiviiseen tahtiin noin kolmen viikon välein päivittämään Hyvän välitystavan ohjetta. Mukana ovat edustajat kaikista KVKL:n jäsenorganisaatioista.

”Olen jo nyt ensimmäisten viikkojen aikana ollut vaikuttunut valiokunnan aktiivisesta toiminnasta ja asiantuntemuksesta, ja pidän mukanaoloa äärimmäisen inspiroivana mahdollisuutena vaikuttaa alan toimintatapoihin. Arvostan suuresti tilaisuutta olla mukana valiokunnan toiminnassa”, Murtovaara sanoo.

Onnea ja menestystä Saaralle uuteen tehtävään!