Kuva: Kiinteistömaailma

KIRA-foorumi kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. Foorumi koostuu keskeisistä kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöistä sekä julkisen sektorin edustajista. Mukana julkiselta puolelta ovat Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, Suomen Kuntaliitto, Helsingin kaupunki, Väylävirasto ja Business Finland.

”KIRA-foorumi on keskeinen kiinteistö- ja rakentamisalan yhteistyöfoorumi. Kiinteistönvälitysalan kannalta on olennaista olla mukana tekemässä yhteistyötä koko kiinteistö- ja rakentamisalan kanssa. Se vastaa 83 prosenttia kansallisvarallisuudesta, 15 prosenttia BKT:sta, 20 prosenttia työllisyydestä ja 60 prosenttia investoinneista”, Laurikainen kommentoi.

”Koen erityisen tärkeänä, että koko välitysala on edustettuna KVKL:n kautta neuvottelukunnassa. On tärkeää, että välitystyötä tekevien ääni kuuluu ja huomioidaan keskusteluissa” Laurikainen jatkaa.

KIRA-foorumin neuvottelukunta käsittelee rakentamiseen, kiinteistömarkkinoihin ja asuntopolitiikkaan liittyviä asioita. Se kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, tuo esiin alan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia, järjestää tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. Esimerkkejä näistä ovat KIRA-Akatemia, KIRA-digi ja KIRAHub.

Lisätietoja KIRA-foorumin toiminnasta ja tavoitteista: https://kirafoorumi.fi/