Kiinteistönvälittäjä Antti esittelee asuntoa.

Viime kesän jälkeen asiaa koskevien yhteydenottoja liittoon tuli merkittävästi aiempaa enemmän. Välittäjät raportoivat muuttuneista käytännöistä useissa pankeissa. Tietoomme tuli tapauksia, joissa välityspalkkiota ei maksettu kaupanteon yhteydessä myyjälle tavanomaiseen tapaan, vaan välityspalkkiolasku oli jätetty myyjälle hoidettavaksi omassa pankissa. Kyseinen uusi tapa on nostanut merkittävästi riskiä unohtaa tai jättää kokonaan hoitamatta välitystyöstä sovittu palkkio. Välitysliikkeille se on tarkoittanut perintätoimien kasvua sekä riskiä realisoituneisiin luottotappioihin. Kun huomioidaan kunkin onnistuneen välitystehtävän suora vaikutus välittäjän tuloihin, niin yksikin menetetty palkkio tarkoittaa merkittävää taloudellista menetystä.

Liitto on käynyt asiaa läpi pankkien kanssa selventäen lainsäädäntöä muun muassa rahanpesuun ja maksuliikennepalveluihin liittyen. Liitto on tässä yhteydessä tarkentanut välittäjän tehtäviä turvallisen luototuksen pohjan varmistajana ja lainmukaisen dokumentaation laatijana, samoin kuin tuonut esiin välittäjän mahdollisuuksia puuttua maksumenettelyyn ja näin varmistaa pankkien antamia ohjeita esimerkiksi pantinvapautuksesta. Yhteistyöneuvotteluissa on käyty läpi kaupanteon eri vaiheita ja -tapoja ja näin selvennetty edellytyksiä välityspalkkion suorittamiselle.

Lainsäädäntöön perustuvia esteitä maksaa välittäjän palkkio kaupantekotilaisuudessa ei ole. Sähköisessä kaupankäynnissä välittäjän palkkion suorittaminen on mukana prosessissa. On tarkoituksenmukaista, että tavasta riippumatta lopputulos on kaikkien osapuolten kesken samanlainen.

”Liiton tehtävä on jakaa tietoa kiinteistönvälittäjän tehtävästä eri sidosryhmille. Teemme mielellämme yhteistyötä pankkien kanssa kehittäen asuntokaupasta entistä sujuvampaa ja turvallisempaa kaikille osapuolille”, toteaa toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Jos vastaavia tilanteita vielä ilmenee, pyydämme olemaan yhteydessä liittoon asiasta toimisto@kiinteistonvalitysala.fi.