Luotettavuuden arviointia varten tiedot vastuuhenkilöistä ja omistajista piti alun perin toimittaa AVI:lle 3.7.2018 mennessä. Koska tietojen ilmoittamiseen tarvittavan sähköisen lomakkeen valmistuminen kuitenkin viivästyi, myöskään alkuperäistä määräaikaa ei tarvinnut noudattaa.

Sähköinen lomake tietojen ilmoittamista varten on nyt valmis ja se löytyy täältä: Kiinteistön- ja vuokravälitystoiminnan muutosilmoitus.

3.7.2017 jälkeen rekisteröityneiden liikkeiden osalta luotettavuus on jo selvitetty rekisteröityessä eikä tietoja tarvitse ilmoittaa paitsi, jos tiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Myös kaikkien ennen 3.7.2017 rekisteröityneiden liikkeiden on ilmoitettava tiedot AVI:lle siitä riippumatta, onko liikkeessä mahdollisesti tapahtunut sen rekisteröinnin jälkeen mitään muutoksia. Jos nämä tiedot on kuitenkin jo ehtinyt ilmoittamaan (esim. paperilomakkeella), tietoja ei tarvitse ilmoittaa enää uudelleen, paitsi jos tiedoissa olisi ehtinyt jo tapahtua muutoksia ilmoittamisen jälkeen.

Tiedot henkilöistä tulee toimittaa siihen Aluehallintovirastoon, jonka välitysliikerekisteriin liike on rekisteröitynyt. Lomakkeesta tulee täyttää alussa olevat pakolliset tiedot ja lisäksi kohta 8. Vastuuhenkilömuutokset ja Uuden vastuuhenkilön tiedot. AVI toivoo lisäksi, että välitysliikkeet antaisivat lomakkeen lopussa suostumuksen asiakirjojen vastaanottamiseen sähköpostitse.

Tiedot on ilmoitettava 31.5.2019 mennessä. Ilmoitusten odotettavissa olevan suuren lukumäärän vuoksi uuden ilmoituksen käsittelyaika voi alkuun olla useita kuukausia.

Lue alta AVI:n tiedote välitysliikkeille velvollisuudesta ilmoittaa ne henkilöt, joiden luotettavuus tulee tarkistaa.