Uuden asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus on pitänyt tehdä 1.1.2019 alkaen sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palvelussa. Ilmoituksia on tullut vuoden alusta noin 100 (luku sisältää myös ilmoitukset muutoksista). Sähköinen perustaminen tarkoittaa, että yhtiön tiedot ilmoitetaan PRH:n asiointipalveluun ja palvelu muodostaa annettujen tietojen perusteella yhtiöjärjestyksen. Samalla tiedot osakkeen ensimmäisestä omistajasta siirtyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Osakekirjoja uudelle yhtiölle ei enää paineta. Patentti- ja rekisterihallituksen järjestelmät ovat nyt toimintakunnossa ja se alkaa rekisteröidä uusia yhtiöitä kaupparekisteriin 7.2.2019 lukien. PRH:n tiedote on luettavissa tästä

Maanmittauslaitoksen mukaan yhtiön perustamisesta RS-aloitusilmoituksen tekemiseen kuluu keskimäärin aikaa kahdesta kuukaudesta yli vuoteen eli ensimmäiset aloitusilmoitukset saattavat tulla huoneistotietojärjestelmään arviolta helmi-maaliskuun aikana. Vaikutukset näkyvät välittäjien työssä siis vasta vähitellen. KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta julkaisee ohjeistusta välitysliikkeille lähiaikoina.