Rekisteri sisältää tietoja energiatodistuksista ja pätevöityneistä energiatodistusten laatijoista. Lisäksi rekisteri toimii ARA:n valvonnan välineenä.

Huomattavaa on, että energiatodistuksen voi laatia vain siihen pätevöitynyt tekniikan alan ammattilainen, jotka ovat suorittaneet virallisen pätevyystentin. Jos energiatodistuksen laatijaa ei löydy energiatodistusrekisteristä, henkilöllä ei ole pätevyyttä todistuksen tekoon.

Energiatodistusrekisteristä pystyy tarkastamaan, onko rakennukselle laadittu energiatodistusta. Rekisteristä löytyvät 1.5.2015 alkaen laaditut todistukset. Aiemmin laaditut todistukset löytyvät taloyhtiön, isännöitsijän tai todistuksen laatijan arkistosta. Rekisterissä laadittujen energiatodistusten tietoja voi hakea esimerkiksi todistustunnuksen tai osoitetiedon perusteella. Energiatodistuksesta saa nähtäväksi ns. koosteen eli kahden ensimmäisen sivun tiedot (henkilötietosuojan vuoksi ei kuitenkaan 1–2 huoneistoa koskevista kohteista).

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on laatinut välitysliikkeille ohjeen energiatodistuksista. Lisätietoja energiatodistuksesta löytyy myös Hyvän välitystavan ohjeesta sekä osoitteista www.ym.fi ja www.motiva.fi/energiatodistus. Lisäksi Motiva on valmistelemassa ohjeistusta kiinteistönvälittäjille energiatodistuksista. Kyseisestä ohjeistuksesta tiedotetaan tarkemmin, kun se on julkaistu.