Kuluttaja-asiamiehen suositus uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa huomioon otettavista seikoista on valmistunut kesäkuussa 2021. Suosituksella pyritään auttamaan markkinoijia (mm. kiinteistönvälittäjää) kertomaan uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa olennaiset tiedot nykyistä selkeämmin ja helposti havaittavammin sekä parantamaan asunnon ostoa harkitsevien tiedon saantia.

Suositus koskee uudisasuntoja, joihin kohdistuu asuntokohtaista taloyhtiölainaa. Suosituksen periaatteet soveltuvat myös sellaisten kohteiden markkinointiin, joissa olemassa oleviin rakennuksiin saneeraushankkeena tehtäviä asuntoja tarjotaan kuluttajille ostettaviksi. Vaikka tällöin kyse on useimmiten asunnoista, joita ei rakennuksen korjausvelan takia voi markkinoida uudisasuntoina, näihinkin asuntoihin voi kohdistua merkittävä asuntokohtainen taloyhtiölaina.

Pääset lukemaan kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla julkaistun suosituksen tämän linkin kautta.