Osakeluetteloiden siirtojen määrän odotetaan lähtevän reippaaseen kasvuun loppuvuoden aikana, kun isojen isännöintijärjestelmien rajapinnat saadaan kuntoon. Määräaika kaikkien osakeluetteloiden siirtämiselle on vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tällä hetkellä:

  • Huoneistotietojärjestelmässä on 8 284 yhtiötä, joissa on yhteensä
    140 029 osakeryhmää.
  • Osakeryhmiä, joilla sähköinen omistus on noin 108 634.
  • Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen yhtiöiden osakeluetteloita on siirretty 3 999.
  • Paperisia osakekirjoja on mitätöity 1 994.

Isännöitsijäntodistuksesta on muistettava tarkistaa tieto siitä, onko taloyhtiö siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Mikäli tietoa ei edelleenkään ole isännöitsijäntodistukseen merkitty, tulee asia varmistaa esimerkiksi Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Kirjaamisruuhkaa puretaan edelleen

KVKL tiedotti syyskuussa, että omistusten kirjaaminen on ruuhkautunut ja että välitysliikkeiden on kiinnitettävä pitkään kirjaamisviiveeseen erityistä huomiota silloin, kun taloyhtiön osakeluettelon ylläpito on jo Maanmittauslaitoksella ja osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen perusteella lunastuslauseke.

Maanmittauslaitoksen mukaan kirjaamisen henkilöresursseja on nyt lisätty ja tämän pitäisi alkaa näkymään käsittelyajoissa muutaman kuukauden päästä. Monen kuukauden kirjaamisviive on kestämätöntä välitysliikkeiden ja kaupan osapuolten näkökulmasta, ja KVKL onkin ollut Maanmittauslaitokseen yhteydessä kirjaamisviivettä koskien. Käsittelyajat on saatava kohtuulliselle tasolle mahdollisimman pikaisesti.  

Järjestelmän jatkokehittämishanke käynnistyi syksyllä

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisessä keskiössä ovat taloyhtiöiden hallinnolliset tiedot sekä niiden saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on, että tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Nyt tietoa välitetään tyypillisesti isännöitsijäntodistuksilla, joista tietoa syötetään käsin eri tietojärjestelmiin. Tiedon saatavuus parantaa mm. kiinteistönvälityksen ja luotonannon tiedonsaantimahdollisuuksia taloyhtiöistä. Keskusliiton edustajana hankkeen lainsäädäntötyöryhmässä toimii lakivaliokuntamme puheenjohtaja Marianne Palo.

Keskusliiton lakivaliokunta antoi tammikuussa ministeriölle lausuman järjestelmään mahdollisesti tulevan tietosisällön kattavuudesta, tietolähteistä sekä eri tietojen tarpeellisuudesta välittäjien työssä.

Tietoa välittäjille

Lisätietoja huoneistotietojärjestelmästä on saatavilla www.osakehuoneistorekisteri.fi -sivustolta, mistä löytyvät myös mm. esimerkit erilaisista tulosteita (osakeluettelo, osakehuoneistotuloste). Lisäksi Hyvän välitystavan ohjeessa on huomioitu tilanteet, joissa taloyhtiön osakeluettelo on jo siirretty järjestelmään ja/tai osakkeiden omistajamerkintä on sähköinen.