Tietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin. Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Välitysliike vastaa itse tosiasiallisten edunsaajiensa tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa www.ytj.fi 1.7.2019 lähtien ja viimeistään 1.7.2020 mennessä. Ilmoittaminen on maksutonta. Tämän jälkeen yritysten täytyy tehdä ilmoitus aina kun edunsaajatiedot muuttuvat.

Kun rekisterin tietosisältö on karttunut, on se myös välitysliikkeiden käytettävissä rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamisessa.

Lisätietoa löytyy PRH:n sivuilta