Osio muutoksen jälkeen:
”Välitysliikkeen on huomioitava ns. asbestilainsäädännön vaikutukset talon omistajan ja taloyhtiön osakkaanremontteihin. Jos myytävän kohteen isännöitsijäntodistuksen mukainen valmistumisvuosi tai kiinteistöjen osalta loppukatselmus on hyväksytty ennen vuotta 1994, välitysliikkeen tulee tiedustella toimeksiantajaltaan, onko asbestikartoitusta tehty.

Asiaa voi tarvittaessa taloyhtiöissä tiedustella vielä isännöitsijältä. Mikäli kartoitusta ei ole tehty, voidaan huoneiston esitteeseen kirjata, että kohde on valmistunut ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole tehty.

Kiinteistön esitteeseen voidaan kirjata, että rakennus on loppukatselmuksessa hyväksytty ennen vuotta 1994 eikä asbestikartoitusta ole tehty. Mikäli kartoitus on tehty, pitää välitysliikkeen pyytää kartoitusraportti. Tällöin esitteeseen voidaan merkitä, että asbestikartoitus on tehty ja raportin saa välittäjältä. Kartoitusraportti on annettava ostajalle ennen ostopäätöksen tekemistä”.


Muutokseen päädyttiin yhtenäisyyden vuoksi, koska vuosi 1994 on kirjattu moniin muihin aihetta koskeviin ohjeisiin (ml. työsuojelu). Lisäksi ainakin tiettyjen välitysjärjestelmien kautta tulevissa lausekkeissa on vuosi 1994, joka siis poikkesi Hyvän välitystavan ohjeesta. Alun perin vuosiluvuksi merkittiin Hyvän välitystavan ohjeeseen 1995, koska asbestin käyttö on kielletty vasta vuoden 1994 alusta.