Ostaja osti 25.11.2012 päivätyllä rakentamisvaiheen kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57,5 m2 kokoista huoneistoa Vantaalla. Ostaja sai asunnon hallintaansa 31.8.2013. Asunnon kauppahinta oli 53 121 euroa ja siihen kohdistuva velkaosuus 123 879 euroa. Osapuolten kesken oli tuli erimielisyyttä rahoitusvastikkeesta. Ostaja vaati myyjältä hinnanalennusta ja välitysliikkeeltä vahingonkorvausta yhteisvastuullisesti 3425 euroa.

Riidatonta oli, että välitysliikkeen laatimassa myyntiesitteessä oli virheellisesti todettu, että yhtiölainasta maksetaan vain korko-osuus kahden ensimmäisen vuoden ajan, kolmantena vuonna alkavat lyhennykset ja kokonaislaina-aika on 25+2 vuotta. Laina nostetaan, kun yhtiö valmistuu. Tosiasiassa laina nostettiin jo 30.5.2012 ja lainan ensimmäinen lyhennyspäivä oli 30.6.2014.

Lautakunta katsoi, että ostajalla ei ole ollut syytä epäillä myyntiesitteen tietoja, vaikka oikea tieto olisi ollut ostajan luettavissa RS-taloussuunnitelmasta. Ostajalla on siten ollut mahdollisuus havaita myyntiesitteessä ollut virhe vasta sen jälkeen, kun osapuolten välille oli jo syntynyt sitova sopimus kaupan solmimisesta.

Lautakunta totesi kuitenkin, että arvio hoitovastikkeesta, yhtiön taloudellinen tilanne ja asuntoa rasittavan velkaosuuden suuruus oli ilmoitettu ostajalle oikein. Asumiskuluihin ei tullut muutosta niin hoitovastikkeen kuin rahoitusvastikkeenkaan osalta. Kun yhtiölaina lyhenee, yhtiön osakkeiden käteisarvo nousee, mikä tulee kunkin osakkaan hyväksi. Ilmoitetulla virheellisellä lyhennysaikataululla ei lautakunnan käsityksen mukaan ole ollut vaikutusta ostajan ostopäätökseen ja kauppahintaan. Lautakunta ei suosittanut hyvitystä myyjän osalta.

Lautakunta katsoi, että välitysliikkeen suorituksessa oli virhe, kun myyntiesitteessä oli virheellinen tieto yhtiölainan lyhennysaikataulun osalta eikä välitysliike myöskään osoittanut, että virhe olisi oikaistu ostajalle tehokkaalla tavalla ennen kuin ostaja on tehnyt asunnosta sittemmin hyväksytyksi tulleen ostotarjouksen. Ottaen kuitenkin huomioon edellä myyjän vastuun osalta todetut seikat lautakunta arvioi, että välitysliikkeen menettelystä ei ole aiheutunut ostajalle vahinkoa. Lautakunta ei suosittanut korvausta.