Ostaja osti 25.10.2013 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 80 m2 kokoista, vuonna 1971 valmistunutta huoneistoa Vantaalla. Hallintaoikeus siirtyi ostajalle 1.11.2013. Ostaja sai 19.11.2013 kaupanteon jälkeen tietää, että viereisen tien toiselle puolelle huoneistoa vastapäätä tullaan rakentamaan kerrostaloja. Riitaa tuli siitä, että esittelyssä ostajalle ei kerrottu tästä asiasta. Ostaja vaati myyjältä hinnanalennuksena ja kiinteistövälitysliikkeeltä vahingonkorvauksena yhteisvastuullisesti 17 500 euroa. Ostajan mukaan ostopäätökseen vaikutti merkittävästi se, että huoneistosta avautui rauhallinen metsämaisema. Rakentamisesta aiheutuu myös meteliä useamman vuoden ajan.

Myyjän vastuun osalta lautakunta totesi: Kohteen myyntiesitteessä oli mainittu, että alueella on asemakaava ja että lisätietoja kaavoitustilanteesta antaa Vantaan kaupunki. Lautakunnan käsityksen mukaan myyntiesitteessä annettuja tietoja voidaan pitää yleensä riittävinä. Silloin kun kaavassa on suunniteltu tehtäväksi alueella muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asunnon ympäristöön, myyjän voidaan kuitenkin edellyttää nimenomaan kertovan ostajalle tällaisesta merkityksellisestä seikasta, jos hän tietää siitä. Myyjän ei kuitenkaan tarvitse ilman erityistä syytä selvittää, mitä alueen kaavaan on merkitty. Lautakunta katsoi myös, ettei ole poikkeuksellista, että asemakaava-alueelle rakennetaan asuintaloja. Tien toiselle puolelle rakennettavat kerrostalot tulevat sijaitsemaan melko kaukana asunnosta eivätkä muuta asunnon välittömässä läheisyydessä olevaa maisemaa merkityksellisesti. Lautakunta ei suosittanut hyvitystä myyjän osalta.

Välitysliikkeen vastuu: Kyseisen tien kaavasuunnitelma oli kaupantekohetkellä valmisteluvaiheessa. Lautakunta totesi, että välitysliikkeen tulee hyvän välitystavan mukaisesti tutustua alueen

kaavoituskatsaukseen. Välitysliike ei ole väittänytkään tutustuneensa siihen. Välitysliike oli siten menetellyt kohdetta välittäessään huolimattomasti. Näyttämättä kuitenkin jäi, että ostajalle olisi syntynyt välitysliikkeen menettelyn johdosta vahinkoa. Lautakunta ei siten suosittanut hyvitystä myöskään välitysliikkeen osalta.