Ostajat ostivat 26.6.2009 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat noin 47 m2 kokoisen huoneiston (2h+kk) hallintaan vuonna 1971 valmistuneessa kerrostalossa. Kohteen velaton hinta oli 42 500 euroa. Ostajat katsoivat, että välitysliike harhautti heitä kaupanteossa. Esittelyssä ostajat olivat tiedustelleet, onko yhtiöön tulossa putkiremonttia. Välitysliikkeen edustajan mukaan asiasta ei ole mitään tietoa ja kaupungin keskustassakin korjattiin vasta 1950- ja 60-luvuilla valmistuneita taloja. Tämän perusteella ostajat olettivat talon putkiston olevan kunnossa. Isännöitsijäntodistuksessa oli maininta ”LVISR-kuntoarvio ja putkiston kuntotutkimus 2008”. Ostajat eivät saaneet raporttia. Siitä olisi ilmennyt, että taloyhtiön putkistoja joudutaan lähivuosina uusimaan laajasti. Raportissa myös suositeltiin, että kosteita tiloja remontoitaisiin vasta putkistosaneerauksien yhteydessä.

Ostajat ostivat huoneiston ja teettivät sinne täydellisen remontin, jonka hinnaksi tuli 15 744 euroa. Tämän jälkeen paljastui, että taloyhtiöön onkin tulossa putkiremontti. Sen takia ostajien teettämä kylpyhuone- ja keittiöremontti kävivät suurelta osin hyödyttömiksi. Ostajat vaativat, että välitysliike korvaa heille asiassa aiheutuneet ylimääräiset ja kahdenkertaiset kustannukset ja arvonalennuksen yhteensä 17 080 euroa.

Välitysliike ei kiistänyt ostajien yllä kuvaamaa keskustelua, jonka ostajat kertoivat käyneensä välitysliikkeen edustajan kanssa esittelyssä putkiremonttia koskien. Lautakunta totesi, että tämän vastauksen perusteella ostajat ovat voineet olettaa, että putkiremontin tuloon olisi tämän ikäisessä talossa vielä merkittävästi aikaa. Lautakunta piti vastausta sisällöltään lisäksi virheellisenä, sillä myös tämän ikäisessä kohteessa saattaa olla putkiremontin tarvetta. Kohteessa tosiasiassa jo havaittu remonttitarve olisi ilmennyt edellisenä vuonna tehdystä kuntoarviosta ja -tutkimuksesta. Välitysliikkeen on tullut tietää tästä asiakirjasta, koska se oli mainittu kaupanteossa käytetyssä isännöitsijäntodistuksessa. Lautakunta katsoi, että välitysliikkeen edustajalla oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä tehdystä, isännöitsijäntodistuksessa mainitusta LVISR-kuntoarviosta ja putkiston kuntotutkimuksesta ja kertoa asunnon ostamista harkitsevalle asiakirjoissa todetusta putkistojen uusimistarpeesta, vaikka asunto-osakeyhtiössä ei ollut vielä tehty putkiremonttia koskevia päätöksiä. Tätä selonottovelvollisuutta on korostanut tässä tapauksessa se, että ostajat olivat erityisesti kysyneet putkiremontin tarpeesta. Nyt näin ei tapahtunut, vaan ostajien kysymykseen annettiin virheellinen vastaus.

Lautakunta piti välitysliikkeen menettelyä virheellisenä ja katsoi sen aiheuttaneen valituksessa kuvailtua vahinkoa ostajille. Välitysliike oli vastuussa vahingon korvaamisesta. Kysymykseen saamansa vastauksen perusteella ostajien oli toisaalta tullut varautua putkiremontin tuloon ehkä kymmenen vuoden aikajänteellä. Heidän nyt teettämänsä remontin käyttöhyöty oli jäänyt tätä vähäisemmäksi, koska putkiremontti toteutettiin alle viiden vuoden sisällä kaupanteosta. Lautakunta harkitsi odottamattoman aikaisin toteutuneesta putkiremontista aiheutuneen vahingon määräksi 4 000 euroa, joka välitysliikkeen tuli korvata ostajille.