Ostajat ja myyjät sopivat tilan X kaupasta marraskuussa 2010. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1971 valmistunut omakotitalo, jonka asuinpinta-ala on 110 m2.  Kohteessa tehtiin kuntotarkastus asuntokauppaa varten. Kaupanteon jälkeen paljastui, että talon sisäverhoilussa oli käytetty asbestia sisältävää lujalevyä. Kuntotarkastuksessa asbestista raportoitiin vain yleisellä tasolla. Ostajat vaativat myyjältä, välitysliikkeeltä sekä kuntotarkastajalta yhteisvastuullisesti korvausta 21 800 euroa.

Myyjän vastuu: Ostajat esittivät näyttönä insinööritoimiston lausunnon, jossa todettiin muun ohella, että asbestia todettiin kaikissa seinien ja alakattojen sisälevyissä. Ikääntymisen seurauksena kattolevy oli melko hapertunutta ja materiaalista voi irrota kuituja jo normaaliasumisen yhteydessä. On normaalista poikkeavaa, että asbestituotteita esiintyy asuinhuoneissa. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että aikansa rakennustapaan nähden poikkeuksellinen eli laajamittaisesti asbestia sisältävän materiaalin käyttö sisätiloissa muodosti kohteeseen virheen. Kyse oli salaisesta virheestä, sillä myyjän ei ole selvitetty tienneen tästä ongelmasta. Virhe oikeutti ostajat saamaan hinnanalennusta 6000 euroa.

Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu: Lautakunta totesi, että kohteesta oli teetetty kuntotarkastus asuntokauppaavarten. Asbestin poikkeuksellisesta esiintymisestä ei saatuviitteitä tässä tarkastuksessa eikä asia tullut esille muutenkaan sillätavoin, että välitysliikkeen olisi tullut havaita ongelma. Välitysliikkeen toimissa ei ollut todettavissa virhettä eikä lautakunta suosittanut korvausta.

Kuntotarkastajan vastuun osalta lautakunta totesi, että kohteessa tehdyssä asuntokaupan kuntotarkastuksessa on käsitelty myös asbestin mahdollista esiintymistä. Raportin mukaan käytettävissä on ollut kohteen pohja- ja leikkauspiirustus. Valitusaineistossa olevan pohjapiirustuksen mukaan seinärakenne on ollut ulkoa päin seuraava:

Minerit

pystyrimat

Luja-levy

vaakakoolaus

pystytolpat

höyrytiivis rakennuspaperi

Luja-levy

Kohteessa sen rakennusvaiheessa käytetty Luja-levy on sisältänyt asbestia. Lautakunnan kanta oli, että asuinkiinteistöjen kuntotarkastuksia suorittavan elinkeinonharjoittajan on tullut tietää tämän mahdollisuudesta. Tarkastuksen lähtötietoina olevasta aineistosta ilmenee, että tätä levyä

on käytetty sisätiloissa. Tällöin kuntotarkastajan olisi tullut pyrkiä selvittämään asbestin mahdollista esiintymistä tai ainakin tuoda selkeästi esille tämä mahdollisuus ja siitä johtuva jatkotutkimustarve. Kuntotarkastajaa suositettiin yhteisvastuullisesti myyjien kanssa hyvittämään hinnanalennus ostajille.