Ostajat ostivat 15.8.2012 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakkeet. Kohteen kauppahinta oli 150 000 euroa. Rakennus, jossa huoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 1976. Hallintaoikeus siirtyi ostajille 10.9.2012.

Välitysliikkeen laatiman myyntiesitteen mukaan kaupan kohteeseen kuului autokatospaikka. Kaupanteon jälkeen kävi ilmi, ettei autokatospaikka kuulunut huoneistoon, vaan se oli mahdollista vuokrata taloyhtiöltä. Ostajat vaativat myyjältä ja kiinteistövälitysliikkeeltä yhteisvastuullisesti 5 000 euroa.

Myyjän vastuu: Myyntiesitteen mukaan huoneiston hallintaan kuului autokatospaikka. Kohdassa lisätietoja todettiin lisäksi, että yhtiön omistuksessa on kaksi katospaikkaa. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan huoneiston

kokoonpano on 4 h + k. Edelleen yhtiöjärjestyksessä oli, että kullakin huoneistolla on muun ohella oma piha ja autopaikoitustila. Lautakunta totesi, että ostaja oli myyntiesitteen ilmoituksen perusteella voinut olettaa, että myytyyn huoneistoon kuuluu pysyvästi osakashallintaan perustuva autokatospaikka. Ostajalla ei voitu katsoa olleen erityistä syytä epäillä myyjän antamien tietojen paikkansa pitävyyttä.

Koska huoneistoon ei tässä tapauksessa kuulunut autokatospaikkaa, vaan sillä oli ainoastaan mahdollisuus vuokrata sanottua paikkaa, lautakunta katsoi, ettei kaupan kohde tässä tapauksessa vastannut niitä tietoja, jotka myyjä siitä on ennen kaupantekoa antanut. Lautakunta piti autokatospaikan kuulumista huoneistoon seikkana, jolla voidaan olettaa olevan vaikutusta kauppaan. Kaupan kohteessa oli asuntokauppalaissa tarkoitettu virhe. Myyjä vastaa myös välitysliikkeen antamien tietojen oikeellisuudesta. Lautakunta arvioi hinnanalennuksen määräksi 2 500 euroa.

Välitysliikkeen vastuu: Autokatospaikasta myyntiesitteessä annetut tiedot olivat edellä mainituilla
perusteilla virheellisiä. Välitysliike tiesi, että huoneisoon ei kuulu autokatospaikkaa, mutta se oli kuitenkin vastoin tiedossaan olevia seikkoja kirjannut huoneistoselitteeseen, että siihen kuuluu autokatospaikka. Välitysliike oli siten menetellyt kohdetta välittäessään huolimattomasti. Ostajille syntyi välitysliikkeen menettelyn johdosta vahinkoa. Vahingon määräksi lautakunta arvioi 2 500 euroa.