Ostajat ostivat 31.1.2012 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 82 m2 kokoista huoneistoa.  Rakennus, jossa huoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 1971. Kauppahinta oli 179 000 euroa. Huoneistoon ei kohdistunut velkaosuutta. Huoneiston hallinta luovutettiin ostajille 1.4.2012.

Tapauksessa oli riitaa ennen kauppaa annetuista tiedoista koskien huoneistossa tehtyjen kylpyhuone- ja keittiöremonttien ajankohtia. Myyntiesitteen mukaan huoneiston kylpyhuone oli remontoitu vuonna 2008 ja keittiö vuonna 2009. Kaupanteon jälkeen kuitenkin ilmeni, että kylpyhuone oli myyntiesitteen tiedoista poiketen remontoitu jo vuonna 1998 eli kymmenen vuotta ilmoitettua aiemmin ja keittiö vuonna 2006 eli kolme vuotta ilmoitettua aiemmin. Myyjät olivat kertomansa mukaan kehottaneet välitysliikkeen edustajaa korjaamaan tiedon myyntiesitteeseen virheen huomattuaan, mutta tätä ei oltu tehty. Ostajien mukaan, kun kylpyhuoneen tekninen käyttöikä on noin 15-20 vuotta, oli se käyttöikänsä lopussa ja ostajilla oli edessä kallis remontti. Keittiön kodinkoneet olivat kolme vuotta vanhempia, kun ostajat olivat olettaneet. Ostajat vaativat hinnanalennusta 13 500 euroa.

Myyjän vastuun osalta lautakunta totesi, että kylpyhuoneen ja keittiön ikä ovat seikkoja, jotka ovat omiaan vaikuttamaan asuinhuoneiston kauppahintaan. Myyjä on antanut näistä ostajille virheellistä tietoa. Myyjä vastaa ostajille annettujen tietojen puutteellisuudesta myös siltä osin kuin laiminlyöntiin on syyllistynyt myyjän toimeksiannosta toiminut välitysliike.

Lautakunta katsoi, että virhe ei ollut vaikutuksellinen keittiön kodinkoneiden osalta. Sen sijaan virhettä pidettiin vaikutuksellisena kylpyhuoneen pinnoitteiden osalta. Ostajilla oli siten tältä osin oikeus hinnanalennukseen. Hinnanalennuksen määrää arvioidessaan lautakunta otti huomioon sen, että kyseessä on vuonna 1971 rakennettu rakennus, jonka käyttövesi- ja viemäriputkistoja ei ole ilmoitettu uusitun ja ne ovat näin ollen käyttöikänsä päässä. Mahdollisen käyttövesi- ja viemäriputkistoremontin yhteydessä myös kylpyhuone ja keittiö tulevat uusituiksi. Ostajien on tämän vuoksi lähtökohtaisesti tullut varautua korjauksen mahdollisuuteen. Kylpyhuone tulee myös korjauksen myötä parempaan kuntoon kuin mitä ostajilla on kaupantekohetkellä ollut perusteltua syytä olettaa. Lautakunnan käsityksen mukaan ostajien ei ole kuitenkaan tarvinnut varautua siihen, että korjaustarve ilmenee lähes välittömästi kaupanteon jälkeen. Lautakunta arvioi kohtuullisen hinnanalennuksen määräksi 2 000 euroa.

Välitysliikkeen vastuun osalta lautakunta totesi, että välitysliike ei edes väittänyt, että kyseessä oleva virhe olisi oikaistu ostajille tehokkaalla tavalla ennen kuin ostajat ovat tehneet asunnosta sittemmin hyväksytyksi tulleen ostotarjouksen. Koska välitysliike laiminlöi tiedonantovelvollisuutensa, sen suorituksessa oli virhe.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että myyjä hinnanalennuksena ja välitysliike vahingonkorvauksena maksavat yhteisvastuullisesti ostajille 2 000 euroa.