Tällä hetkellä asunnon ostajan täytyy maksaa varainsiirtoveron kaupanteon yhteydessä, mikäli kauppa tehdään kiinteistönvälittäjää käyttäen. Tämän jälkeen ostaja odottaa lunastuslausekkeen mukaisen ajan kulumisen loppuun, ennen kaupan lopullista vahvistumista. Lunastustilanteessa kauppa peruuntuu ja ostajan täytyy tehdä varainsiirtoveron palautuspyyntö Verohallinnolle. Palautushakemuksen arvioitu käsittelyaika on 9-12 kuukautta. Maksun palautuksen ja alkuperäisen maksun välillä voi kulua jopa 13 kuukautta.

Kuluttaja-asemassa oleville ostajille tilanne on kestämätön ja johtaa usein uuden lainan nostamiseen. Tällaisissa tilanneissa kuluttajaostajalle aiheutuu myös ylimääräisiä lainan järjestelykustannuksia. Lunastuslausekkeet ovat tavallisia varsinkin Helsingin alueella, jossa myös asuntojen hinnat ovat yleensä korkeita ja maksettava varainsiirtovero voi nousta kymmeniin tuhansiin. Varainsiirtoveron huomattavan pitkä palautusaika vaikuttaa asuntojen hintoihin laskevasti sekä hidastaa asuntokauppaa sellaisten taloyhtiöiden osalta, joissa on yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke, koska ostajat näkevät mahdollisen lunastusoikeuden toteutumisen riskinä.

Liitto vaati, että Verohallinto ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin nopeuttaakseen varainsiirtoveron palautushakemusten käsittelyprosessia. Varainsiirtoveron peruste hyvin yksiselitteinen ja mikäli sen maksamiselle ei ole perusteita, ei palautuksessa tulisi olla myöskään harkintavaltaa. Automatisoimalla varainsiirtoveron palautushakemusten käsittely saavutetaan merkittävä käsittelyaikojen lyheneminen kuluttajien hyväksi. Mikäli käsittelyn automatisointi ei kuitenkaan ole pikaisella aikataululla mahdollista, tulee Verohallinnon käsitellä kiireellisesti sekä antaa nopea päätös sellaisissa varainsiirtoveron palautushakemuksissa, jotka koskevat lunastustilanteita.

Vastauksessaan Verohallinto toteaa, että se tulee nyt priorisoimaan uudelleen kaikki palautushakemukset siten, että hakemukset jotka johtuvat yhtiöjärjestyksen mukaisesta lunastustilanteesta, käsitellään korkeimmalla prioriteetilla. Tämä tulee johtamaan käsittelyaikojen huomattavaan lyhenemiseen varainsiirtoveron palautushakemuksissa.

Liitto muistuttaa, että ostaja tekee palautuspyynnön lunastustilanteessa. Ohjeet palautuspyynnölle löytyvät vero.fi-sivuilta. Verottaja suosii sähköisiä ilmoituksia.