1. Koskeeko sähköinen markkinointikielto itsemyyjälle myös puhelinmarkkinointia?

Puhelinmarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaista markkinointia, jolla lähestytään kuluttajaa puhelimitse. Välitysliike saa markkinoida välityspalvelujaan puhelimitse esimerkiksi itsemyyjälle (joka on laittanut ilmoitukseen puhelinnumeronsa), mutta liikkeen tulee selkeästi kertoa välityspalvelujen tarjoamisen olevan puhelun tarkoituksena. Sähköinen suoramarkkinointi, joka tarkoittaa suoraan vastaanottajalle sähköpostitse tai tekstiviestinä lähetettävää markkinointiviestintää, puolestaan edellyttää vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen. Aiheesta lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla (www.kkv.fi).

2. Eli miten yhtiö saa tiedon siitä koska hallintaoikeus ja yleensä vastikkeet alkavat juoksemaan ko. uudelle osakkaalla. Miten tämä asia hoituu, kun kauppakirjaa ei enää toimiteta?


Lopullisesta omistusoikeuden rekisteröinnistä lähtee automaattisesti tieto taloyhtiölle tai isännöitsijälle. Jos vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisajankohta poikkeaa omistuksen siirtymisajankohdasta, on vastuu ilmoituksen tekemisestä taloyhtiölle luovutuksen osapuolilla. Välitysliikkeen tulisi täten ohjata osapuolia toimittamaan isännöitsijälle jäljennös kauppakirjasta ko. asian hoitumiseksi.

3. Kuinka kauan arviolta menee, että hallitus saa tiedon Maanmittauslaitokselta?

Maanmittauslaitokselta saadun tiedon tähän menee arviolta n. 2-14 päivää. Tiedon pitäisi lähteä Maanmittauslaitokselta kuitenkin heti asian käsittelyn ja ratkaisemisen jälkeen.

4. Lunastuslauseke: Mitä tapahtuu, jos ostaja ei anna suostumustaan lunastajan saannon rekisteröintiin?

HTJ-lain mukaan luovutussaannoissa omistusoikeuden rekisteröinnin edellytyksenä on rekisteriin kirjatun omistajan suostumus tai muu selvitys hakijan saannosta (esim. kaupasta). Muu selvitys tarkoittaa tässä esimerkiksi kauppakirjaa tai muuta luovutuskirjaa. Suostumus osoitetaan luovutussaannoissa käytännössä luovutuskirjajäljennöksellä, joka toimitetaan hakemuksen liitteenä.

Suostumuksen voi siis luovutuskirjajäljennöksen (esim. kauppakirja) sijaan antaa myös allekirjoittamalla ostajan hakemuksen omistusoikeuden rekisteröimiseksi tai täysin erillisenä asiakirjana, jos itse luovutuskirja esimerkiksi sisältää paljon yrityssalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Kirjaamisviranomainen kuulee tässäkin tapauksessa luovuttajaa ja varmistaa suostumuksen aitouden.

Lunastuksen osalta taas rekisteröimisen edellytyksenä on suostumus siltä, jolta osake lunastetaan (eli ostajalta). Huoneistokirjaamisen käsikirjan mukaan ”tarvittaessa lunastuksen rekisteröiminen on mahdollista myös muun selvityksen, kuten tuomioistuimen ratkaisun, perusteella.” Koska hallitus saa suorittaa lunastushinnan ostajalle heti, kun lunastajan oikeus on rekisteröity pantti- ja muista rasituksista vapaana huoneistotietojärjestelmään, ei ostajalla ole intressiä olla antamatta suostumustaan. Se jolta osake lunastetaan, täytyy antaa suostumus, jotta saa lunastushinnan takaisin, joka puolestaan kannustaa ostajaa antamaan suostumuksen lunastajan omistuksen rekisteröinnille.