Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus A-G.

Kohteen esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä tulee olla rakennuksen tai sen osan energiatodistus.

Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Huomio voimassaoloaikaan (10 vuotta)

Kentällä liikkuu tällä hetkellä jonkin verran vanhentuneita todistuksia. Tämä koskee erityisesti vuoden 2007 lain aikana tehtyjä vihreän värisiä todistuksia. Aluehallintovirasto muistuttaa, että todistus on voimassa kymmenen vuotta sen laatimisesta.

Dokumentointi kuntoon

Rakennuksen omistaja on vastuussa siitä, että rakennuksen energiatodistus hankitaan. Taloyhtiöissä välitysliike saa todistuksen isännöitsijäntodistuksen liitteenä.

Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti, jos energiatodistus vaaditaan, välitysliikkeen tulee pyytää todistus toimeksiantajalta. Jos kohteella ei ole voimassa olevaa energiatodistusta, välitysliikkeen pitääkehottaa toimeksiantajaa hankkimaan sellainen. Jos todistusta ei kehotuksesta huolimatta hankita, on välitysliikkeen kerrottava sekä myyjälle että ostajalle mikä merkitys sillä on, ettei kohteella ole energiatodistusta. Rakennuksen omistaja voidaan viranomaisen toimesta velvoittaa hankkimaan todistus jälkikäteen. Aluehallintovirasto korostaa, että välitysliikkeen pitää kyetä näyttämään asiakirjojen avulla täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa. Hyvän välitystavan ohjeen mukaan, jos todistusta ei ole, sen puuttumisesta tulee ilmoittaa sekä myynti-ilmoituksissa, esitteessä että kauppakirjassa.

Aluehallintovirastojen tiedote on luettavissa suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.

Muista myös ohje energiatodistuksista välitysliikkeille.