Kiinteistönvälitysalan toimijat palvelevat asunnonvaihtotilanteissa, niin omistusasuntojen kuin vuokra-asuntojenkin vaihdossa. Alan edustajat näkevät päivittäin tilanteita, joissa asunnon vaihto on välttämätöntä. ”Asumisen markkinan toimivuus ja häiriötön jatkuvuus ovat osa koronaselviytymistä” toteaa Annukka Mickelsson, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja.

Pääkaupunkiseudulla yksinään vaihdetaan lähes 1 500 asuntoa kuukaudessa, Turussakin lähes 300. Henkilöt, joita asunnonvaihto koskee, ovat siis kuukausittain laskettavissa tuhansissa. Liikkumisrajoituksia on kaavailtu alueille, jotka edustavat noin 60 % asuntovaihdon arvosta. Korona-aika on saanut ihmiset liikkeelle monesta syystä eikä ajoitus ei aina ole venytettävissä. Koronatilanteen jatkuessa paine vaihtaa sopivampaan asuntoon on kasvanut ja samoin perhetilanteet kokevat omia muutospaineitaan.

Asuntomarkkinan kuumeneminen pääkaupunkiseudulla johtuu osaksi myyjien varautuneisuudesta ja uhkaavat rajoitukset pahentavat tilannetta. Omaa asuntoa ei uskalleta laittaa myyntiin, kun pelätään, ettei uutta löydy tai sitä pitää odottaa liian kauan asuntokauppaan ulottuvien rajoitusten takia. ”Kierre pitää itseään yllä niin kauan kun tilanne on epävarma”, toteaa Mickelsson.

Hallituksen esittämissä liikkumisrajoituksissa on nostettu eri poikkeustilanteita esiin. On hyvä, että yksi asumiseen liittyvä keskeinen asia, eli muuttaminen, on näissä huomioitu. Asumisen järjestelyt eivät aina katso aikaa ja paikkaa, vaan tilanne voi syntyä myös yllättäen. Jo myyntipäätös tulisi voida tehdä tilanteessa, jossa voi luottaa asuntomarkkinan häiriöttömyyteen. Myös liikkuminen oman kunnan alueelta on oltava mahdollista uuden asunnon hakutilanteessa.

Kiinteistönvälitysala on palveluala. Ala on sopeutunut ja sopeuttanut toimintaansa nopeasti viime keväästä lähtien pitämään huolta asiakkaiden ja välittäjien terveysturvallisuudesta. Alan ohjeistuksissa kehotetaan välitysliikkeitä mm huolehtimaan hygieniasta, kokoontumismääristä sekä seuraamaan paikallisviranomaisten määräyksiä.

Kiinteistönvälitysalaa sääntelee useat kuluttajaa suojaavat lait, jotka edellyttävät fyysistä tarkastusta, eli kohteeseen on tutustuttava paikan päällä. Tämä koskee välittäjää toimeksiannon alussa, mutta myös ostajaa, joka ei voi tehokkaasti luopua oikeuksistaan ja jättää fyysisesti käymättä kohteessa ennen kaupantekoa.

Ala on ottanut loikan digitaalisissa ratkaisuissa edellä ja eri sähköiset apuvälineet ovat tuoneet käsien ulottuville mm etänä tehtävän asunto-osakkeiden kaupanteon, mutta nämä eivät ole vielä kaikin osin valmiita. Esim kuolinpesätilanteessa tai muussa, jossa kerättävä dokumentaatio on laaja ja osapuolia useita, ei sähköinen omistuksen siirto vielä onnistu. Myös kiinteistökauppojen osalta etäsovellukset ovat vielä osin kesken.

Ala vaatii päätöksiä, joilla kiinteistönvälitys voidaan pitää liikkeessä asumisen järjestelyjen, terveen kaupankäynnin ja terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi.