Kiinteistönvälittäjä tekee pitkää päivää – suuri osa työstä on asiakkaalle näkymätöntä metatyötä

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2020 tutkimus toteutettiin vuodenvaihteessa pitkän, kiireisen syksyn päätteeksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 702 henkilöä, joka vastaa noin neljännestä alan toimijoista. Korona-ajasta huolimatta vastaajista valtaosa tuntee olevansa vähintään tyytyväisiä työhönsä. Työ on itsenäistä, ihmisläheistä ja monipuolista. Myös työn tulosten näkyvyys ja merkityksellisyys koetaan hyvin myönteisesti. Toisaalta avoimissa vastauksissa ilmeni pettymys alan julkikuvan kapeudesta.

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset tutkimus 2020

Yleisesti alan toimijat kokevat työnsä haastavana tai erittäin haastavana. Työn haastavuus mainittiin myös yhdeksi välitystyön parhaiksi puoliksi. Työtyytyväisyydestä huolimatta vastaajista vain viidennes oli valmis suosittelemaan työtä. Yksi alan haasteista on kasvavat osaamisvaatimukset. Vastaajista 87 % on suorittanut alan keskeisimmän tutkinnon, eli LKV- tutkinnon, joka testaa alan laajan lainsäädännön ja ohjeistusten tuntemusta. Toisaalta työssä koettu onnistumisen ilo on lisääntynyt myös tilastollisesti merkitsevästi vuoden 2017 tuloksista.

Kiinteistönvälittäjän työn näkyvin osa ovat asuntonäytöt, joihin kuluu noin viidennes työajasta. Tutkimuksesta ilmenee, että vähintään saman verran osa työajasta liittyy asiakkaan hankintaan sekä kohteen myyntiin ja markkinointiin. Vaikka kiinteistönvälittäjän työtä tehdään usein iltaisin ja viikonloppuisin, työaikaa arvioitiin yleisesti ottaen myönteisesti.

Digitaalisuus on muuttanut koko toimialaa ja kiinteistönvälittäjän osaamistarpeita – tulevaisuudessa välittäjä konsultoi asiakkaitaan myös asunnon energiatehokkuudesta

Korona on vauhdittanut alan digitalisoitumista ja yli 60 % vastaajista kokeekin, että koronapandemia on nostanut esiin uusia osaamistarpeita. Sähköinen kaupanteko on yhä useammin mahdollista ja esittelyjen tukena voi käyttää videomateriaaleja.

Digitaalisuus on myös tuonut joustavuutta välittäjien arkeen, rutiinitöiden automatisoituessa asiantuntijat voivat keskittyä asiakkaan konsultointiin. Sähköiset allekirjoitukset, virtuaaliset asuntonäytöt, verkossa tapahtuvat asuntokaupat ovat yhä useammin mahdollisia. Robotit tai tekoäly eivät kuitenkaan korvaa asiakkaan inhimillistä kohtaamista tai henkilökohtaista tutustumista asuntoon.

”Osaaminen ja ajan vaatimusten seuraaminen korostuivat markkinatilanteen voimakkaassa muutoksessa. Digitaalisuus helpottaa, mutta kaupat syntyvät yhä ihmisten välillä läpinäkyvällä tiedolla, taidolla ja luottamuksella”, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.


Onnistunut asuntokauppa vaatii mm. monipuolista juridista perehtyneisyyttä, paikallistuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoja. Tulevaisuuden osaamistarpeita vastaajien mielestä ovat sosiaalisen median ja digitaalisten työvälineiden käytön lisäksi kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden lisääntyvät vaatimukset.

Pitkäjänteistä sitoutumista

Useimmat vastaajista ovat pitkän linjan ammattilaisia, vastaajista kaksi kolmannesta on yli 50-vuotiaita, ja toisaalta taas nuoria mahtuisi lisää, sillä alle 40-vuotiaita vastaajia oli 14 %. Vastaajista suurin osa (66 %) näkee itsensä työskentelevän alalla jatkossakin. Alan työllisyysnäkymät ovat valtaosan mielestä hyvät ja 66 % uskoo työskentelevän alalla vielä kolmen vuoden päästä.