Päätös 11.1.2022

Ko. välitysliikkeen internet-sivuilla markkinointiin sekä välitysliikkeen valmiuksia tehdä ostotarjouksia että kiinteistönvälityspalveluja kuluttajille. Välitysliikkeen mukaan sillä oli yhteistyösopimusten ehtojen perusteella taloudelliset intressit pitää yhteishankkeen ostotarjousten hoitaminen ja kuluttajien kanssa tehtävät toimeksiannot erillään; liike joutuisi maksamaan välityspalkkiostaan yhteistyöhankkeen yhtiöille, jos se olisi tehnyt asunnon myyjälle ostotarjouksen, mutta tämä päätyisi tekemään toimeksiantosopimuksen välitysliikkeen kanssa.

AVIn mukaan nämä sopimusehdot eivät kuitenkaan poista kokonaan sitä rakenteellista intressiristiriitaa, joka syntyi välitysliikkeen hoitaessa yhteishankkeen ostotoimeksiantoa ja markkinoidessa sen valmiuksia tehdä kohteista tarjouksia, kun se samassa yhteydessä markkinoi välityspalveluaan. Selvää on, että ostotoimeksiantoa hoitaessaan välitysliikkeen tulee etsiä kohteita mahdollisimman edulliseen hintaan toimeksiantajalleen, myyntitoimeksiantoa hoitaessaan taas saada kohteesta mahdollisimman korkea hinta.

Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että välitysliikelain 4 §:n nojalla välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Liikkeen hoitaja on siten laiminlyönyt välitysliikelain 5 §:n 1 momentin mukaisen velvollisuutensa huolehtia siitä, että välitystoiminnassa noudatetaan lakia ja hyvää välitystapaa.

– On hyvä, että AVI näin selkeästi ottaa kantaa hyvän välitystavan noudattamiseen välitystoiminnassa. Kuluttajan on voitava luottaa siihen, että välitysliikkeenä esiintyvä taho on sitä myös oikeasti, eikä johdata asiakasta harhaan omaan lukuun tehdyillä kaupoilla, kommentoi toimitusjohtaja Annukka Mickelsson Kiinteistönvälitysalan Keskusliitosta.