Ilmoituksen epäillystä rahanpesulain rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi silloin, kun yritys:

• ei ole tehnyt riskiarviota
• ei ole tunnistanut asiakasta tai todentanut henkilöllisyyttä
• ei ole ilmoittanut epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle
• on jatkanut epäilyttäviä liiketoimia keskeytyksettä eikä kieltäydy niistä.


Aluehallintovirastolle tehdyn ilmoituksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:

• yrityksen tai organisaation nimi, jota ilmoitus koskee
• yrityksen toimiala
• toimipaikka, jossa epäilty rahanpesulain vastainen menettely tapahtui
• aika, jolloin rahanpesulain vastainen menettely tapahtui, tai tieto siitä, jos menettely on jatkuvaa
• kuvaus siitä, millä tavalla rahanpesulakia epäillään rikotun
• ilmoituksen tekijän rooli ilmoituksen kohteena olevassa organisaatiossa, esimerkiksi yrityksen työntekijä, asiakas tai muu taho
• ilmoituksen tekijän yhteystiedot, jos henkilö haluaa jättää ne mahdollista yhteydenottoa varten.

Aluehallintovirasto on yksi rahanpesulain noudattamista valvovista viranomaisista. Muita valvojia ovat mm. Finanssivalvonta, Poliisihallituksen arpajaishallinto sekä Patentti- ja rekisterihallitus.

Aluehallintoviraston vastaanottamat ilmoitukset ovat salassa pidettävää tietoa eikä niitä luovuteta ilmoitusta koskevalle yritykselle.

Aluehallintoviraston ilmoituskanava. Ilmoituksen tekeminen ei edellytä kirjautumista palveluun.

Katso kiinteistönvälitysalan yleisohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä pakotteiden noudattamiseksi.