Miten remonttitiedot saa helposti näkyviin?

Ensimmäisessä vinkissämme poimimme vinkkilaarista Hintaseurantapalvelussa olevat merkinnät tehdyistä remonteista ja tulevista remonteista. Kyseiset kaksi tiedonjyvästä ovat kullan arvoisia esimerkiksi, kun haetaan tarkkaa vertailukelpoisuutta hinnoittelua varten, tai kun valmistaudutaan keskustelemaan asiakkaan kanssa esimerkiksi juuri valmistuneiden tai tulevien remonttien vaikutuksesta asunnon hinnoitteluun. Mistä nämä tiedot saa näkyviin Hintaseurantapalvelussa?

Remonttitiedot vuodesta 2020 alkaen

Tieto tehdyistä remonteista ja tulevista remonteista on kerätty Hintaseurantapalvelun tietokantaan jo pari vuotta, tarkalleen ottaen 9.3.2020 lähtien. On siis huomioitava se seikka, että jos kauppa on tehty ennen tuota päivämäärää, niin kaupan tietosisältöön ei sisälly merkintöjä remonteista.

Hintaseurantapalvelun tietokantaan remonttitiedot tallentuvat siten, kuten ne on aikoinaan kirjoitettu myynti-ilmoitukseen. Toisin sanoen ne perustuvat myynnin alussa hankitun isännöitsijäntodistuksen tietoihin, mutta ovat kaupan tehneen välittäjän vapaasti kirjoittamassa muodossa. Remonttitietojen vaikutus hintatasoon pitääkin siis arvioida yksitellen kunkin vertailukohteen osalta.

Mistä remonttitiedot löytyvät?

Tekstimuotoiset kirjaukset tehdyistä ja tulevista remonteista voivat olla hyvin pitkiäkin, joten nämä tiedot eivät nouse hakutulosten riveille, eikä niitä myöskään viedä Excel-tulosteisiin. Remonttitiedot löytyvätkin siksi KVKL Hintaseurantapalvelusta kyseisen kauppakohdesivun kohdasta ”Muut Tiedot”. Tietosisällöltään runsas kauppakohdesivu avautuu haun tulosnäkymästä kunkin tulosrivin lopussa olevasta infonapista.

Kauppakohdesivut avautuvat info-napin takaa.

Kauppakohdesivulta löytyvät kaikki tiedot, mitä kyseisestä kaupasta on Hintaseurantapalveluun tallennettu. Tehdyt remontit ja tulevat remontit löytyvät kauppahintatietojen sekä sijainti-, tontti- ja huoneistotietojen jälkeen, sivun viimeisenä olevan ”Muut tiedot”-osion alta.

Kauppakohdesivun alalaidassa ovat remonttitiedot.