Kesä on mökkikaupan sesonkia. Lähes puolet loma-asuntokaupoista tehdään kolmena kesäkuukautena kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa. Alkuvuoden aikana loma-asuntokauppoja on tehty viime vuotta enemmän muun muassa Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

”Kevät oli tänä vuonna myöhässä, ja tämän takia myös mökkikaupan herääminen kesti tavallista pidempään. Toukokuun mökkikauppamäärät olivat jo hieman suuremmat kuin viime vuonna”, Viljamaa huomioi.

”Korona muutti työelämää ja nopeutti digitaalisten valmiuksien hyödyntämistä huomattavasti. Pandemian aikana nähtiin voimakas mökkibuumi. Etätyön lisääntyminen tarkoittaa todennäköisesti sitä, että mökkien kysyntä nousee pysyvästi koronaa edeltäviä aikoja korkeammalle tasolle ja tämä näkyy myös mökkikauppamäärissä”, arvioi Viljamaa.

”Inflaatio, korkojen nousu ja yleinen asuntokaupan alakulo on näkynyt osittain myös mökkikaupassa, mutta näyttää tilastojen valossa ja työelämän muutoksen myötä todennäköiseltä, että mökkikauppamäärät nousevat lähivuosina pysyvästi koronapandemiaa edeltäviä vuosia korkeammalle tasolle”, hän jatkaa.

Eniten kauppoja Uudellamaalla ja Lapissa

KVKL Hintaseurantapalveluun tallennetun datan perusteella toukokuussa myytiin yhteensä 316 loma-asuntoa, joista uusia oli 2 kpl. Vapaa-ajan asuntokaupan volyymin kehitys on alkuvuoden ajan ollut liki sama kuin viime vuonna. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna kokonaiskauppamäärät nousivat 0,32 % ja viiden vuoden keskiarvomääristä jäätiin -31,5 %. Käytettyjen mökkien määrä 314 kpl nousi 1,29 % viime vuoden toukokuuhun, mutta oli -31,1 % viiden vuoden keskiarvomääristä (huomioitava toki, että koronavuosina 2020–2022 myyntimäärät nousivat huomattavasti).

Tammi–toukokuun aikana loma-asuntoja myytiin yhteensä 754 kpl, joista uusia oli 9 kpl. Edellisvuoden tammi–toukokuuhun oli kokonaismäärässä muutosta -6,5 % ja viiden vuoden keskiarvoon -33,5 %. Käytettyjen mökkien määrä 745 kpl oli -5,3 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja -33,1 % viiden vuoden keskiarvosta. Uusien loma-asuntojen myyntimäärä oli -52,6 % edellisvuodesta ja -57,1 % viiden vuoden keskiarvosta.

Maakunnista eniten mökkikauppoja solmittiin toukokuussa Uudellamaalla (41 kpl, 2,50 % ed. vuosi, -26,0 % 5 v. ka), Lapissa (36 kpl, 56,52 % ed. vuosi, 66,7 % 5 v. ka), Varsinais-Suomessa (35 kpl, -10,26 % ed. vuosi, -43,0 % 5 v. ka) ja Pohjois-Pohjanmaalla (24 kpl, 9,09 % ed. vuosi, -11,8 % 5 v. ka).

Tammi–toukokuun aikana Lappi nousi kauppamäärissä ykköseksi maakunnista (109 kpl, -9,2 % ed. vuosi, -10,7 % 5 v. ka). Muissa maakunnissa vilkkainta kaupankäynti on ollut Uudellamaalla (100 kpl, 19,0 % ed. vuosi sama jakso, -21,5 % 5 v. ka), Pohjois-Pohjanmaalla (80 kpl, 1,3 % ed. vuosi, -21,6 % 5 v. ka). Vähiten loma-asuntokauppoja tehtiin Etelä-Pohjanmaalla (6 kpl, -64,7 % ed. vuosi, -67,4 % 5 v. ka), Keski-Pohjanmaalla (7 kpl, 0,0 % ed. vuosi, -38,6 % 5 v. ka) ja Kainuussa (11 kpl, 0,0 % ed. vuosi, -48,1 % 5 v. ka).

Kittilän loma-asuntokauppa nostatti keskihintoja

Hintataso loma-asuntojen kaupoissa oli tammi–toukokuun osalta selvästi edellisten kokonaisten vuosien keskiarvoa korkeampi. Keskimääräinen hinta oli 151 000 euroa ja mediaanihinta 110 000 euroa. Hintatasoa nosti merkittävästi loma-asuntojen kauppa Kittilässä: Kittilän mökkien velattomien hintojen keskiarvo oli toukokuussa noin 367 000 euroa, kun kaikkien toukokuun mökkien keskiarvo oli 143 000 euroa.

Kokonaisarvoltaan suurimmat mökkikaupat tehtiin tammi–toukokuun aikana Lapissa (27,52 miljoonaa, -27,4 % ed. vuoden arvoon verrattuna). Seuraavaksi arvoltaan kalleimpia kauppoja solmittiin Uudellamaalla (16,26 miljoonaa euroa, 33,7 % ed. vuoteen verrattuna) sekä Pohjois-Pohjamaalla (12,13 miljoonaa euroa, 1,1 % ed. vuosi). Kokonaisarvoltaan pienimpiä mökkikauppoja tehtiin Keski-Pohjanmaalla (669 000 euroa, 89,5 % ed. vuosi) ja Etelä-Pohjamaalla (687 185 euroa, -56,3 % ed. vuosi)

Koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta tammi–toukokuun kauppasummien kokonaisarvo 111,29 miljoonaa euroa oli -7,7 % edellisvuoden kokonaisarvosta.

Loma-asuntojen keskimääräiset myyntiajat vaihtelevat erittäin paljon kuukausittain, mutta trendi noudattaa aiempaa kausivaihtelua. Keskimäärin käytetyn vapaa-ajan asunnon myyntiin käytettiin toukokuussa 109 päivää, kun huhtikuussa se vei 159 päivää.

Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu

Lisätietoja:

Tuomas Viljamaa
toimitusjohtaja
tuomas.viljamaa@kiinteistonvalitysala.fi
P. +358 40 723 5821

KVKL Hintaseurantapalvelun kattavuus

  • KVKL:n julkaisemiin tilastoihin ja markkinakatsauksiin viitatessa tulee lähde ilmoittaa seuraavasti: KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, 19.6.2024 (katsauksen päiväys). Taulukkoa tai kuviota lainatessa niiden tulee näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten edellä.
  • KVKL Hintaseurantapalveluun kerätään hinta- ja laatutiedot toteutuneista asunto- ja kiinteistökaupoista palvelussa mukana olevilta suomalaisilta kiinteistönvälittäjiltä ja rakennusliikkeiltä. Palvelun saavat käyttöönsä kaikki välitysliikerekisteriin merkityt kiinteistönvälittäjät sekä uudistuotannon osalta rakennusliikkeet, eikä käyttö edellytä liiton tai sen jäsenryhmittymien jäsenyyttä.
  • KVKL Hintaseurantapalvelussa on tiedot yhteensä yli 1,6 miljoonasta asuntokaupasta vuodesta 1999 alkaen. KVKL Hintaseurantapalvelussa on mukana merkittävä määrä rakennusliikkeitä, joten sen tiedot antavat hyvän kuvan suoraan kuluttajille myytävien eli ns. kovan rahan uusien asuntojen markkinan kehittymisestä.

Keskeisimmät tilastot ja niiden rajaukset

  • Liitto seuraa markkinan kehittymistä kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla. Vertaamme ajanjakson toteutuneita kauppamääriä vastaavaan vuoden takaiseen määrään, ja julkaisemme tähän perustuen muutosprosentin. Pitkäaikaisena keskiarvona käyttäessämme viiden edeltävän vuoden kauppamäärien keskiarvoa halutun jakson osalta, johon vertaamme kuluvan vuoden toteumaa.