Entäpä muut ekologiseen asumiseen liittyvät kysymykset – kuinka ne tulisi huomioida kodinvaihdon yhteydessä? Voisiko esimerkiksi ”ekovälittäjä” auttaa vähentämään hiilijalanjälkeä ja edistämään ympäristöystävällistä asumista?

Energiatehokkuus, asumisen ekologiset valinnat ja siihen liittyvät kustannussäästöt puhututtavat talven tullessa ja ”lämmityskautemme” startatessa. Aiheet liittyvät myös viimeaikaiseen keskusteluun EU:n kiristyvistä säännöksistä, joiden avulla pyritään kääntämään Euroopan kehitystä kestävämmälle kulmalle. Kiinteistöalalla rakentajat ja rakennuttajat ovat siirtymässä entistä energiatehokkaampiin ratkaisuihin ja rakennusvaiheen materiaalivalintojakin pyritään tekemään entistä ekologisemmin perustein (esim. puukerrostalot). Näistä ajatuksista innostuneena ryhdyin miettimään, miten me kiinteistönvälityksen puolella voisimme vaikuttaa entistä enemmän siihen, millaisen maapallon jätämme perinnöksi lapsillemme?

Jos katsomme taas esimerkkejä ulkomailta, nähdään, että USA:ssa tämä teema on poikinut jo pidemmälle vietyjä ratkaisuja. U.S. Green Building Council:in mukaan ns. vihreät kodit ovat terveellisempiä, kestävämpiä ja energiatehokkaampia, ja niillä on pienempi ekologinen jalanjälki kuin perinteisillä kodeilla. He argumentoivat, että kaksi kolmesta kuluttajasta on kiinnostunut ekologisemmista ns. vihreämmistä kodeista, sillä he ymmärtävät niiden yhteyden kustannussäästöihin ja terveellisempään elämään. USA:ssa ekosertifioidut välittäjät tuovatkin mielenkiintoisen kulman kiinteistönvälitykseen. He palvelevat laajasti niin ostajia kuin myyjiä, sillä näille välittäjille ekosertifiointi on muutakin kuin sanahelinää.

USA:ssa ekosertifioidut välittäjät tuovat mielenkiintoisen kulman kiinteistönvälitykseen.

Myyjän kannalta ekosertifioidut välittäjät voivat auttaa rakentamaan korkeamman arvon omalle kodille. Kyseiset välittäjät analysoivat rakennusten energiatehokkuutta, arvioivat erilaisten teknisten ratkaisujen esim. aurinkopaneelien mahdollisia vaikutuksia elinkustannuksiin ja tekevät ehdotuksia muutostöistä, jotka usein maksavat itsensä monin kerroin takaisin jo myyntivaiheessa. Välittäjät analysoivat myös pulmallisempia kulmia kuten asbestin, radonin, homeen tai ilmanlaadun haasteita, jotta myyjät voivat varmistaa, että kaupanteossa tai sen jälkeen vältytään ongelmilta, kun asioihin on voitu puuttua etukäteen. Ekosertifioidut välittäjät löytävät myös sujuvasti kestävästä kehityksestä kiinnostuneet ostajat.

Ekokotien etsijöitä yhdistävät seuraavat teemat: kestävän ekologisen kehityksen kannattaminen, taloudellisien säästöjen etsiminen, terveellisemmän elinympäristön kaipuu sekä kodin arvo tulevaisuudessa. Ekovälittäjät konsultoivatkin ostajia juuri näissä asioissa. Yksittäisille ihmisille ja perheille kestävä kehitys on ennen kaikkea arvovalinta. Tutkimusten mukaan nämä ihmiset ovat halukkaita myös maksamaan ekologisesta kodista enemmän.

Ekokotien etsijöitä yhdistävät taloudellisien säästöjen etsiminen, terveellisemmän elinympäristön kaipuu sekä kodin arvo tulevaisuudessa.

Toisaalta kaikki ostajat eivät allekirjoita kiinnostusta vihreisiin tekoihin yhtä tummalla musteella. Heitä kuitenkin kiinnostavat näkemykset asumisen kustannuksista ja niiden pienentämisestä, jotka ovat vahvasti yhteyksissä esim. energiatehokkuuteen. Ekovälittäjiltä apua voi saada myös laajemmissa valinnoissa kuten veden tehokkaamman talteenoton suunnittelussa tai energiaystävällisten materiaalivalintojen tekemisessä tulevissa remonteissa. Asiantuntijan apu voi alkaa jopa sopivan asuinalueen etsimisellä ekologisesta näkökulmasta: kuinka lähellä työpaikkaa sijaitaan ja mitä kulkuneuvojan voidaan käyttää, jotta matkaaminen työpaikalle voitaisiin tehdä mahdollisimman energiatehokkaasti. On myös hyvä huomioida, että nuoremmat sukupolvet ovat entistä kiinnostuneempia myös asunnon ekologisuudesta, joten jälleenmyyntiarvo tulevaisuudessa on todennäköisesti suurempi, jos valitsee kodikseen ns. ekologisemman vaihtoehdon.

Suomessa välittäjäkenttä voi hyödyntää laajasti USA:n toimintamalleja.  Voisimme lähteä liikkeelle vaikka hyvin hoidettujen taloyhtiöiden suosittelusta.  Ekovälittäjä voisi esimerkiksi ottaa selvää kiinteistöjen ja taloyhtiöiden tehdyistä sekä tulevista remonteista ja poimia ekotehokkuuteen ja terveelliseen asumiseen liittyvät elementit. Nämä kodit todennäköisesti kasvattavat nopeammin arvoaan ja asumisviihtyvyyttään!

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin SKV:n blogissa 26.11.2018.

Lisätietoja:
Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, SKV Kiinteistönvälitys
anu-elina.hintsa@skv.fi
puh. 0504823807