Kesä erityisesti kirvoittaa mielet puhumaan vapaa-ajan vietosta. Unelma ajasta poissa kotoa ja sen rutiineista on elähdyttävä.

Suomalaista mökkiä on pitkään kuvattu punaisena tupana veden äärellä. Markkinoinnin tehtävä on yksinkertaistaa ja kuvallistaa ajatuksia, se sallittakoon, mutta mökki-ajatus on tätä paljon monimutkaisempi.

Viimeiset puolitoista vuotta erilaisten mökki/vapaa-ajan/kakkosasuntojen kauppa on ollut ennätysvilkasta. Talvella vapaa-ajanasuntoina myytiin jo aiempaa suurempia, nuorempia ja kalliimpia asuntoja niin pohjoisessa kuin hiukan etelämpänäkin. Neliöhinnat olivat ehkä totuttua alhaisempia. Tarve ja mahdollisuus irrottautua kaupunkiasunnosta on kasvattanut vaatimusta vapaa-ajanasunnon käytettävyyden suhteen. Tilaa tulee olla myös talvi-iltoihin ja työntekoon.

Vapaa-ajan asuntojen velattomat hinnat ovat olleet viime kesästä lähtien nousussa. Myös neliöhinnoissa on nähty nyt viime kuukausina nousua, vaikka neliöhinta ei vapaa-ajanasunnossa olekaan samalla tavalla vertailukelpoinen kuin kaupunkiasunnoissa. Kiinteistöön, tilaan ja sijaintiin liittyy monia muita tekijöitä, jotka näkyvät hinnassa.

Viime vuoteen verrattuna Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa on tehtyjä kauppoja jo aiempaa vähemmän, mutta viimeisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna ollaan yhä korkealla. Alueittain vaikuttaa siis siltä, että ostajia olisi yhä myyjiä enemmän liikkeellä.

Hanko, Helsingin kesäkaupunki, on nähnyt selkeän kasvun kaikenlaisten kohteiden kauppamäärissä koronan jäädyttäessä matkailua. Hankoon myös rakennetaan uutta asuntokantaa junayhteyden lähelle. Myös eteläisen rannikon muut pienemmät kaupungit ovat saaneet uutta kysyntää. Naantalissa on kasvua ollut jo pidemmän aikaa.

Etätyön lisääntyminen on selkeästi muuttanut asumisen ajatusta, joka työntyy nyt vahvemmin perinteisen vapaa-ajan puolelle. Työn ja vapaa-ajan nivoutuminen toisella tavalla yhteen painottaa entistä vahvemmin myös muita valintatekijöitä, kuten hyvää ympäristöä, toimivia yhteyksiä ja palveluita, harrastusmahdollisuuksia. Asumisen monipuolisuus kasvaa, mikä johtaa etsittyjen asuntojen skaalan laajenemiseen. Tämä tekee asuntomarkkinoista entistä mielenkiintoisempia.