Kirjoittaja Tiina Aho on SKVL:n päälakimies ja KVKL lakivaliokunnan jäsen.

Tämä pyyntö aiheuttaa joskus kuohuntaa perillisten keskuudessa. Asunnon myynti saattaa olla perillisille muutoinkin raskasta, eikä perheen yksityisiä asioita luonnollisesti haluta jakaa ”koko maailmalle”. Myös lisääntynyt uutisointi tietosuojasta ja henkilötietojen suojaamisen tarpeellisuudesta on johtanut siihen, että henkilötietoja sisältävien asiakirjojen luovuttamiseen suhtaudutaan yhä useammin varauksella. Miksi ihmeessä välittäjän pitäisi siis saada perukirja, saati että sitä esiteltäisiin tuleville ostajaehdokkaille?

Perukirjasta selviää asuntokaupan kannalta keskeisiä asioita

Välittäjän kannalta perukirja ja sen liitteenä oleva sukuselvitys ovat välttämättömiä asunnon myynnin hoitamiseksi. Ennen myynnin aloittamista välittäjän on ensinnäkin selvitettävä, ketkä voivat päättää kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myynnistä, eli ketkä ovat pesän osakkaita. Tämän selvittäminen edellyttää perukirjan ja sukuselvityksen läpikäymistä. Jos perukirjan osakasluettelo on digi- ja väestötietoviraston (ent. maistraatti) vahvistama, ei erillistä sukuselvitystä kuitenkaan tarvita.

Välittäjä tarkistaa perukirjasta myös muita mahdollisia myyntiin vaikuttavia seikkoja. Perukirjasta voi esimerkiksi käydä ilmi, että jollakulla on hallintaoikeus myytävään asuntoon. Välittäjän onkin hyvän välitystavan mukaan aina hankittava perukirja kokonaisuudessaan, jotta välittäjä pystyy tarkistamaan näitä asuntokaupan kannalta keskeisiä seikkoja.

Perukirjan esittäminen ostajalle

Välittäjän tulee lain mukaan esittää perukirja myös ostajalle, ennen kuin tämä jättää asunnosta ostotarjouksen. Tarkoitus on, että myös ostaja pystyy näin varmistumaan siitä, kenellä on oikeus myydä asunto ja päättää myynnistä kuolinpesän puolesta. Tällöin perukirjasta tulee kuitenkin olla peitettynä siinä olevat henkilötunnukset. Ostaja saattaa joskus tarvita perukirjaa myös kaupanteon jälkeen hakiessaan lainhuutoa tai asunto-osakkeen sähköistä omistajamerkintää, taikka pyytäessään osakeluettelomerkinnän tekemistä isännöitsijältä.

Entä mitä tehdä, jos perukirjaa ei halua luovuttaa ostajan nähtäväksi? Jos myytävä asunto on kiinteistö, on asiaan ratkaisu: kuolinpesä voi hakea maanmittauslaitokselta ns. selvennyslainhuutoa. Kun selvennyslainhuuto on myönnetty, on pelkkä lainhuutotodistus ostajalle riittävä asiakirja osoittamaan kuolinpesän osakkaiden myyntioikeuden.

Myös asuinhuoneistojen osalta vastaava ratkaisu on yhä useammin mahdollista, kun paperiset osakekirjat pikkuhiljaa poistuvat käytöstä ja omistajamerkinnät siirtyvät sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Jos asuinhuoneiston omistusoikeus perustuu sähköiseen omistajamerkintään, on kuolinpesän mahdollista hakea maanmittauslaitokselta ns. selvennyskirjausta. Sen jälkeen, kun asuinhuoneisto on kirjattu kuolinpesän nimiin, riittää ostajalle osakehuoneistotulosteen esittäminen.

Tiina Aho
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunnan jäsen
Päälakimies, OTM, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry