Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto perustettiin 13 vuotta sitten 18.3.2008. Yhteisen edunvalvontajärjestön perustajina toimivat Huoneistokeskus Oy, OP Koti, Kiinteistömaailma Oy ja Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet Aktia Kiinteistönvälitys Oy, RE/MAX Suomi ja Sp-Koti. Tänä päivänä edustamme yli 80 % kiinteistönvälitysalan toimijoista.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat olleet toiminnan ytimessä aina. Tavoitteemme on pitää yllä alan toimintaedellytyksiä sääntelyn, teknologian ja toimintaympäristön muissa muutoksissa. Käytännössä vaikuttaminen tapahtuu itsesääntelyä kehittämällä, osallistumalla poliittiseen keskusteluun, antamalla lausuntoja alaan liittyvissä asioissa,  sekä riippumattoman alaa kuvaavan markkinatiedon tuottamisella. Olemme aktiivisia työryhmissä, tapaamme päättäjiä ja tuomme alan ammattilaisten äänen kuuluviin viranomaisille, jotka tekevät alaa koskevia päätöksiä.

Jo liiton perustamisvuotena laki- ja lausuntovaliokunta kokosi alan käytännöt yksiin kansiin ja syntyi Hyvän välitystavan ohjeistus. Päivitämme ohjetta vuosittain huomioiden lainkäytön viimeisimmät ratkaisut. Hyvän välitystavan ohje toimii arjen työkaluna kaikille välitystyötä tekeville. Ohje otti digiloikan sen viimeisimmässä päivityksessä ja mukaan tulivat ohjeistus etätoimeksiannoista, virtuaalinäytöistä, sähköisestä asuntokaupasta ja huoneistotietojärjestelmästä.

Vuodesta 2013 asti liitto on järjestänyt Hyvän välitystavan päivää, jossa uusimpia sisältöjä käydään läpi syvällisemmin. Hyvän välitystavan päivä on kehittynyt vuosien saatossa pienestä asiantuntijaseminaarista yli tuhat osallistujaa kokoavaksi verkkoseminaariksi. Tänä vuonna Hyvän välitystavan päivä järjestetään 1.10.

Alan koulutuksen kehittämistä jo ensimetreistä lähtien

Liiton tehtäviin on alusta alkaen kuulunut panostaminen vahvasti kiinteistönvälitysalan koulutuksen kehittämiseen. Liiton aloitteesta välityslainsäädäntö muuttui vuonna 2016 siten, että jokaisessa välitysyrityksen toimipisteessä vähintään puolella tulee olla LKV-pätevyys.

Yhdistimme voimat alan ammattikorkeakoulujen kanssa vuonna 2014. Rakensimme yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa mallin, jossa tradenomiksi ja insinööriksi opiskelevat voivat valita kiinteistönvälityksen opintoja osaksi tutkintoa. Kaikki opiskelijat suorittavat myös LKV-pätevyyden.

Jyväskylän ja Oulun ammattikorkeakouluissa toteutettiin vuosina 2017-2019 kaksivuotinen kiinteistöliiketoiminnan korkeakouludiplomikoulutus. Lahden ammattikorkeakoulussa oli vuosien 2018-2019 ajan tarjonnassa kiinteistöliiketoiminnan asiantuntijan tutkinto ja Tampereen ammattikorkeakoulussa sai valita kiinteistönvälitysalan opintoja osaksi amk-tutkintoa.  

Muistatko nämä tapahtumat liiton historiassa?

 • 2008 Liitto perustetaan
 • 2008 Hyvän välitystavan ja Hyvän vuokravälitystavan ohjeet
 • 2010 Ympäristöministeriön kanssa toteutettu Hintanet-palvelu kuluttajille
 • 2010 Ensimmäinen ammattikuvatutkimus yhteistyössä Kiinkon ja SKVLn kanssa
 • 2010 Ensimmäinen Kiinteistönvälitys-tapahtuma
 • 2010 Liitto mukaan KIRA-foorumiin
 • 2012 Jokakoti.fi -portaali yhdessä MTV3 kanssa
 • 2013 Ensimmäinen Hyvän välitystavan päivä
 • 2014 Kiinteistönvälitysalan opinnot Turun Ammattikorkeakouluun
 • 2015 Liitto ostaa Hintaseurantapalvelun
 • 2016 LKV-pätevyysvaatimukset lakiin
 • 2017 Alan opinnot neljään ammattikorkeakouluun
 • 2020 Uusi työaikalaki voimaan

Luotettavaa dataa markkinoista ja työkalut asunnon arvon määrittämiseen

Liitto hankki kaikki oikeudet Hintaseurantapalveluun vuonna 2015. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistönvälittäjille apuvälineeksi kohteen hinnan arvioimisessa. Hintaseurantapalvelun asiakkaita ovat myös rakennusliikkeet, rahoituslaitokset ja yliopistot. Palvelussa on dataa vuodesta 1999 lähtien ja se on varsin kattava tietopankki Suomessa tehdyistä asuntokaupoista.

Erityisesti tutkijat ovat huomanneet laajan asuntokauppatietovarannon merkityksen, ja Hintaseurantapalvelun dataa käytetään tietolähteenä useissa tutkielmissa ja opinnäytetöissä. Asuntokaupan ollessa vilkasta myös media on löytänyt tiedon lähteelle.


Viime aikoina valmistuneita tutkimuksia, joissa on käytetty tietolähteenä Hintaseurantapalvelun dataa:

 • Helsingin Yliopisto, Pekka Päärni, Rikosten vaikutus kerrostaloasuntojen hintoihin Helsingissä
 • Esa Immonen, Aalto Yliopisto, Asunnon arvo nousu hissin jälkiasentamisen seurauksena
 • Markus Pesonen, Aalto Yliopisto, The impact of operating costs on housing prices in the Helsinki metropolitan area
 • Veikko Kovanen, Helsingin Yliopisto, Automated Real Estate Appraisal with Hierarchical Linear Modelling
 • Eetu Kauria, Turun Yliopisto, Asuntomarkkinoiden ennakointivaikutus: Empiriaa Raide-Jokerin tapauksesta

Toimiala muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia, murroksessa kannattaa olla mukana

Kiinteistönvälitysalan suurin muutosvoima viimeisinä vuosina on ollut digitaalisuus. Seuraamme aktiivisesti mitä innovaatioita alalla tapahtuu ja viemme viestiä jäsenillemme digitaalisesta kehityksestä.

Korona on antanut siivet alan digiloikalle, ja alan toimijat ovat luoneet erilaisia työkaluja, joilla asuntokauppaan tuodaan lisää läpinäkyvyyttä ja joustavuutta. Digitaalisuus helpottaa koko asuntokaupan prosessia ja välittäjälle jää enemmän aikaa palvella ja konsultoida asiakkaitaan.

Alan digitaalinen kehitys kulkee käsikädessä kestävän kehityksen kanssa. Kestävä kehitys kiinteistönvälitysalalla on vasta nouseva trendi, kun muu kiinteistöala on hypännyt kestävän kehityksen etujoukkoihin jo vuosia sitten.

Asuminen kuitenkin aiheuttaa kotitalouksiemme keskimääräisestä kulutusperusteisesta hiilijalanjäljestä suurimman osan. Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut asumisen energiatehokkuuden parantamisesta – varsinkin jos remontilla voi vaikuttaa myyntihintaan ja remontin vaikutus näkyy kertyneinä säästöinä.

Jo lähitulevaisuudessa kiinteistönvälittäjien rooliin kuuluu opastaa mistä saa vihreää lainaa, mikä merkitys energiatodistuksella on, miten parantaa myyntikohteen energiatehokkuutta ja vähentää hiilijalanjälkeä? Järjestämme kestävän kehityksen koulutuksen toukokuussa, jossa näihin aiheisiin perehdytään lisää asiantuntijoiden johdolla.