Kotoa töiden tekeminen ei sinänsä ole ihmiselle vierasta. Kun katsotaan riittävän pitkälle taaksepäin ajassa, harvemmalla oli työpaikka kodin tai maatilan ulkopuolella. Nyt ovat monet palanneet kotiin tehtaista, oikeista tai tietotyötehtaista. Kiinteistönvälitysalalla paikkariippumattomuus on ollut keskeinen osa työkuvaa aina, mutta monelle muulle tämä on ollut uutta opeteltavaa.

Kotoa ja tienpäältä tehtävää sujuvoittavat erilaiset sovellukset, joiden opettelu on vienyt aikaa ja hermoja, sekä toisaalta ne ovat säästäneet monessa kohtaa liikkumista ja tiedon keräämistä. Sosiaalinen media ja netin käyttö ovat singonneet uusille tasoille, kun asiakkaiden tavoittamiseen, tarpeiden kartoitukseen ja läsnäoloon on otettu käyttöön uusia väyliä. Erilaisten sovellusten avulla on alallemme tullut myös uudenlaisia toimijoita.

Se, että myös asuntopolitiikan pitkäkantoista suuntimaa lähdetään ottamaan juuri murroksen keskellä tulee olemaan tarkan navigoinnin paikka. Tarvitaan ratkaisuja, jotka edistävät liikkuvuutta työn perässä, rakennetun ympäristön hyvää hoitoa ja elämän sujuvuutta asuinalueilla. Turvallisen asuntokaupan ja toimivan markkinan kannalta alalla on paljon annettavaa näihin päätöksiin.

Tänä vuonna asuntokauppa rikkoo ennätyksiä niin tehtyjen kauppojen kuin alalle tulleiden ihmistenkin lukumäärässä. Kuluttajien luottavaisuus talouteen, vaihtoehtoisten sijoituskohteiden epävarmat näkymät ja kodin uudet tehtävät ovat herättäneet uinuvat asuntokysymykset päivän polttavaksi aiheeksi. Oman tilan tarve on kasvanut konkreettisesti lisähuoneisiin tai pihalle.

Uuteen vuoteen lähdetään kokemusta viisaampina. Loikka tuntemattomaan on ollut pitkä, mutta se on vahvistanut ja tuonut uudet eväät. Tuleva vuosi on aina arvoitus, mutta lähtökohdat ovat huikeat tehdä siitä parempi, tasapainoisempi ja tuotteliaampi.

Sitä ennen on aika tehdä tilaa sydämeen ja rauhaa joulun aikaan omien rakkaiden parissa.

Rauhallista joulua kaikille!