Vanhojen asuntojen kauppojen lukumäärä kasvaa edellisvuodesta niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa, pääkaupunkiseudulla tosin selvästi nopeammin. Hinnoissa on nousua vain pääkaupunkiseudun osakeasunnoissa, muilta osin hinnat ovat pienessä laskussa. Omakotitalotonttien kauppoja tehdään tänä vuonna noin 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna ja hinnat laskevat edellisvuodesta reilut seitsemän prosenttia.

Suomen Pankin uusien asuntolainojen luvut tukevat asuntomarkkinoiden kasvua, kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja tämän vuoden heinä-syyskuussa 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tämä ennakoi asuntokaupassa vilkasta neljättä kvartaalia.

Kiinteistönvälittäjillä vankka osuus vanhoista asuntokaupoista


Keskusliiton jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien markkinaosuus kaikkien vanhojen asuntojen kaupoista oli 77 prosenttia vuonna 2018. Kerros- ja rivitaloissa markkinaosuus oli keskimäärin 74 prosenttia, kerrostaloyksiöissä 66 kaksioissa 75 ja suuremmissa asunnoissa 77 prosenttia.

Vanhoissa omakotitalokaupoissa markkinaosuus oli 84 prosenttia. Mitä suurempi ja vaikeampi kaupan kohde on, sitä enemmän kiinteistönvälittäjiä tarvitaan ja käytetään. Kiinteistönvälittäjien osuus kaupoista on viime vuosina ollut ennemminkin nousussa kuin laskussa.

Välittäjien markkinaosuus oli pääkaupunkiseudulla suurempi kuin muualla maassa. Muualla maassa toimii enemmän Keskusliiton järjestelmään kuulumattomia välittäjiä. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista Keskusliiton markkinaosuus oli noin 40 prosenttia.

Uusia asuntoja valmistuu ennätysmäärä

Tänä vuonna valmistuu kaiken kaikkiaan noin 44 500 uutta asuntoa, joista 28 700 osakeasuntoa, 7 150 omakotitaloa ja 8 650 Ara vuokra-asuntoa. Vuonna 2020 valmistuu vielä 42 000 uutta asuntoa, selvästi enemmän kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Vuonna 2021 ollaan jo lähellä keskiarvotuotantoa, noin 34 000 uutta asuntoa.

Uustuotannon korkea taso ja siitä johtuva vuokra-asuntojen määrän lisäys on vähentänyt vanhojen osakeasuntojen kysyntää. Vuonna 2021 päästään asuntomarkkinoilla vanhaan rakenteeseen. Tämä merkitsee vanhojen osakeasuntojen kaupan piristymistä nykytasosta. Tämä tietenkin ehdolla, että talouden näkymät eivät huonone.

Asuntomarkkinoiden lähiajan näkymät

Uusia osakeasuntoja valmistuu ennätysmäärä. Niiden myynti on rakentajille entistä vaikeampaa. Kiinteistönvälittäjät saavat myyntiin enemmän uusia osakeasuntoja. Myös sijoittajien osuus uusien asuntojen kaupoista on pysynyt suurena.

Asuntomarkkinoiden näkymien positiivisina seikkoina voidaan pitää vanhojen asuntojen kauppojen määrän nousua, työllisyyden edelleen pientä paranemista, palkkojen ostovoiman paranemista asuntomarkkinoilla, asuntolainojen korkojen pysymistä alhaisella tasolla parin seuraavan vuoden ajan, ensiasuntoa ostavien kotitalouksien määrän nousua – tämä tulee piristämään koko asuntokaupan ketjua, uusien asuntojen tuotannon pysymistä vilkkaana ainakin pääkaupunkiseudulla sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrän nousua.

Viimeksi mainittu tosin vähentää varsinkin vanhojen osakeasuntojen kysyntää. Tummempiakin pilviä on näkyvissä. Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt viime vuoden lopusta ja alkuvuodesta selvästi, bruttokansantuotteen kasvu hidastuu 1,5 prosentin tuntumaan, uusia omakotitaloja rakennetaan historiallisen vähän sekä uusien osakeasuntojen rakennuslupien määrän jyrkkä lasku.

Ilkka Lehtinen
Tilastoasiantuntija