Asunnot ovat kaukana metritavarasta. Kuluttajien mieli kotiin ja asumiseen koki ennen näkemättömän siirtymän. Ensimmäisten kotimaan rajoitusten hellitettyä ja toisaalta ulkomaan matkailun sulkeuduttua oli paine asuntomarkkinoilla käsin kosketeltava. Kotimaasta täytyi löytyä toinen tapa asua, viettää vapaa-aikaa ja yhdistää näihin työnteko. Tilaa sisällä ja ulkona tuli olla enemmän. Etätyö kyseenalaisti kaupunkiasumista ja luotonsaanti rajoitti kohteita turvallisille keskusta-alueille. Asuntojen ostaminen myös puhtaasti sijoitusmielessä vahvistui aika- ja muun investointikyvyn kasvaessa. Alueiden välinen erisuuntaisuus kasvoi, vaikka pienemmät kaupungit alkoivat houkutella jopa vastoin alueen työllisyysnäkymiä, koska työn voi nyt ottaa kotiin. Vilkasta oli niin ostajilla kuin välittäjillä.

Markkinoille säntäsi monenlaista palveluntarjoajaa puolivalmiilla palveluilla ja epäselvällä markkinoinnilla. Siinä missä laillistettu kiinteistönvälittäjä toimii hyvän välitystavan ja lain puitteissa, ovat useat haastajat pitäneet näitä ammattilaisia kömpelöinä ja hitaina kaupantekijöinä. Parjattu hitaus on kuitenkin lakeihin kirjattu suojelemaan kaupan molempia osapuolia yllätyksiltä ja kalliilta virheiltä. Ammattilaisten osaaminen korostuu tiukassa tarjontatilanteessa ja hätäisten asiakkaiden paineessa. Liiton laki- ja lausuntovaliokunta pitää hyvää huolta hyvän välitystavan ohjeen ajanmukaisuudesta ja käyttökelpoisuudesta.

Digitalisaatio sysäsi asunnonvaihdon käytännöt liikkeeseen. Laajan tietomäärän kerääminen eri viranomaisilta on muuttunut eri tiskeillä juoksemisesta sähköisten asiakirjojen tilaamiseksi ja jakeluksi. Täysin sähköinen prosessi antaa vielä odottaa itseään ja tähän liittyy myös lainsäädännön vaatimuksia. Välittäjän tarve pysyä ”prosessin päällä” sähköisessä ympäristössä hämmentää monia tahoja. Tietosisältöjen ja aikataulujen taide vaatii joustavaa kommunikointia, joka vaikeasti taipuu bittimaailmaan ja jäykkiin asiakaspalveluprosesseihin. Pelkästään uusien rajapintojen luominen vie aikansa. Mahdollisuus olisi nyt pohtia, mikä olisi asiakkaan kannalta jouhevin tapa uuden kodin saavuttamiseksi turvallisuudesta tinkimättä. Monitahoinen yhteistyö on tässä tarpeen.

Maan hallituksen asuntopoliittisen selonteon siirtäminen eduskunnan käsiteltäväksi piti olla tämän parlamenttikauden suuria tekoja. Alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite oli sitouttaa eduskunta kahdeksan vuoden asuntopoliittiseen ohjelmaan. Ympäristöministeriön johdolla kirjatussa selonteossa rakennetaan monen hallinnonalan yhteistä tavoitetilaa. Asuminen on loppujen lopuksi monen politiikka-alueen summa. Siihen liittyvät mm niin työllisyysratkaisut, rakentaminen, kuntapolitiikka, kaavoitus ja verotus. Näillä asioilla vaikutetaan asuntomarkkinan dynamiikkaan, pandemioiden ohella.

Asunnon vaihtamisen kynnyksistä liitto on vuosia pitänyt esillä varainsiirtoveron epäjohdonmukaisuutta. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite näyttää pyyhkiytyneen pois asuntopoliittisessa selonteossa. Budjettineuvottelutkin on käyty julkisuudessa ennen kuin on riihessä edes tavattu. Varainsiirtovero jää jälleen odottamaan vuoroaan, vaikka se on jarru työn perässä muuttamiselle ja tarkoituksenmukaisen asunnon hankinnalle pienituloisille ikäihmisille.

Asuntojen kunnon, eli oman varallisuuden hoidon, kannalta on huomiota kiinnitettävä myös siihen, että tieto tarvittavista toimenpiteistä on saatavilla. Kotitaloustyönvähennys on valmis työkalu, jonka käyttöä on helppo laajentaa kattamaan kotona tehtäviä palveluja laajemmin esimerkiksi kuntotarkastuksiin ja miksei myös välittäjän asiantuntijapalveluun. Käytön helpottaminen Ruotsin malliin, eli veroedun kirjautumista suoraan työn tekijällä, olisi saatava käyttöön myös meillä. Tämä kasvattaisi vähennyksen käyttöä myös niiden osalta, joille vähennys on outo, veroilmoitus hankala täyttää ja erityisesti eri vähennysten laskeminen työlästä, kuten esimerkiksi ikäihmiset. Politiikalla on vielä tehtävää, että asuminen eläisi elämän mukana.

Tulevalta syksyltä toivon, että välittäjien työ näkyy myös päätöksenteossa paremmin. Toisena yhtä isona toiveenani on saada tavata välittäjiä henkilökohtaisestikin ja vaihtaa kuulumisia eri puolilta maata myös suoraan.